Podmínky insolvence formou oddlužení - osobního bankrotu

|

Minimální hranice, aby Vám soud oddlužení schválil, je úhrada 30 % Vašich dluhů. Často dochází k vyšší úhradě. Ta se odvíjí od výše Vašich čistých měsíčních příjmů, počtu vyživovaných osob, příp. přednostních pohledávek (výživného) apod.

V okamžiku, kdy máte alespoň dva věřitele a nejste schopen své dluhy splácet nebo Vám tato situace hrozí. Podmínkou pro podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení je tzv. platební neschopnost. To je stav, kdy má dlužník alespoň dva věřitele, má dluhy po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a své dluhy není schopen plnit. Pokud se člověk k platební neschopnosti blíží, jedná se pravděpodobně o tzv. hrozící úpadek a i taková situace má řešení v oddlužení.

Oddlužení může probíhat splátkovým kalendářem nebo zpeněžením majetku. Splátkový kalendář je obvykle na 5 let. Dříve může skončit pouze v případě dřívější úhrady všech dluhů. Oddlužení zpeněžením majetku trvá tak dlouho, než se majetek zpeněží (prodá) a věřitelé uspokojí.

V oddlužení nemusíte své dluhy uhradit celé. Navíc už nebudou narůstat. Budete platit pouze jednu splátku. O zbytek se postará Váš insolvenční správce. Věřitelé na Vás budou krátcí. Své pohledávky mohou přihlásit pouze v soudem určené lhůtě. Už nikdy nebudete muset komunikovat s věřiteli. Další obrovskou výhodou oddlužení je fakt, že Vaši věřitelé mají možnost uplatnit svoji pohledávku pouze v probíhajícím řízení – ve Vašem oddlužení, a to pouze v takové výši a formě, jak je stanoveno právními předpisy. V rámci oddlužení budete ušetřeni komunikace s věřiteli, vymahači či exekutory a navíc docílíte zastavení nárůstu veškerých úroků z prodlení, smluvních pokut a nákladů na vymáhání.

VNeplatí. Insolvenční řízení spojené s návrhem na povolení oddlužení není zpoplatněno žádným soudním poplatkem. Od povolení oddlužení je pak nutné hradit zálohu na odměnu insolvenčního správce, která je v případě jednotlivce 1.089,- Kč vč. DPH a v případě manželů 1.633,50 Kč vč. DPH.

I v takovém případě je možné osobní bankrot vyhlásit, je však třeba zajistit si příjem, ze kterého budete splátky oddlužení hradit. Možnosti řešení Vám rádi vysvětlíme.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Kontaktujte nás!

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.