Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • E-Bankrot
  • Blog
  • Chráněný účet – exekutor již nebude moci zabavit vše!
  • Chráněný účet – exekutor již nebude moci zabavit vše!

Chráněný účet – exekutor již nebude moci zabavit vše!

11. 2. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
11. 2. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Tento článek již není aktuální, vzhledem ke změně právní úpravy. Pokračujte, prosím, na článek aktuálního znění, který naleznete zde: https://www.ebankrot.cz/wp-blog/chraneny-ucet-pro-dluzniky-v-exekuci/

Používání bankovního účtu na jméno příbuzného nebo výplata v hotovosti – je Vám tato situace známá? Od července 2021 se takovéto řešení, jak ochránit své příjmy, může stát minulostí.

Od zmiňovaného data vejde v účinnost nová právní úprava, jež umožní dlužníkům založit si tzv. chráněný účet. Takový účet musí na žádost dlužníka banka zřídit, a to dokonce bez nároku za poplatek za zřízení a vedení účtu. Tzv. chráněný účet může mít dlužník pouze jeden a soudní exekutor z něj nemůže zabavit chráněné finanční prostředky. Banka pak musí oznámit zřízení chráněného účtu exekučnímu soudu a případně na tento chráněný účet převést nevyplacený trojnásobek životního minima, který nově nebude moci být exekucí postihnut.

Současně se také již nebudete muset obávat, pokud by Vám na původně postižený účet přišla později výplata, výživné, či jiný příjem. V případě, že se tak stane, je banka povinna tyto prostředky převést na již zřízený chráněný účet.

Zřízení chráněného účtu tak dozajista pomůže lépe řešit tzv. „dluhové pasti“, kdy již dlužníkovi byly provedeny exekuční srážky z příjmů a zbývající nepostižitelnou část „spolkla“ tatáž exekuce znovu na zablokovaném účtu. Tímto způsobem se dlužník prakticky ze dne na den ocitl zcela bez prostředků na hrazení základních nákladů na živobytí, na jejichž úhradu si tak byl častokrát nucen znovu půjčovat (většinou u pofidérních nebankovních věřitelů) a dostal se tímto způsobem do tzv. „dluhové spirály“, ze které často nebyla žádná cesta ven.

Zároveň je třeba si ale uvědomit, že pouze chráněním svých příjmů zřízením nového účtu své zadlužení vyřešit nemusíte. Máte-li již exekuce, je vhodné se obrátit na odborníky, aby Vám s řešením Vaší svízelné situace pomohli. Kontakty naleznete zde: https://www.ebankrot.cz/kontakt/.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2022

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci?
11. 2. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 700.000 obyvatel ČR, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Několik desítek tisíc exekucí je přitom …

Přečíst článek
Odklad exekuce
11. 2. 2022
Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Odklad exekuce je možné realizovat nejčastěji z těchto dvou důvodů: 1.) Jestliže se povinný (dlužník) bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít …

Přečíst článek