Co si připravit

DOKUMENTY K ALESPOŇ 2 DLUHŮM

Ideálně k těm starším, může to být cokoli:

 • smlouva
 • splátkový kalendář
 • upomínka
 • dopis
 • výpis z účtu či kreditní karty
 • exekuční příkaz
 • žaloba
 • soudní rozhodnutí
 • rozhodčí nález
 • sms zpráva
 • e-mail

DOKUMENTY K VAŠIM PŘÍJMŮM ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

 • Ze zaměstnání:
  • mzdové listy
  • výplatní pásky
  • evidenční listy důchodového pojištění
 • Z podnikání:
  • daňová přiznání
  • faktury
 • Jiné příjmy:
  • doklady o vedení na ÚP + výše podpory
  • výše důchodu
  • mateřské
  • rodičovského příspěvku
  • příjmy z prodeje majetku
  • dědictví

SEZNAM MAJETKU

Vypište na papír nebo do e-mailu

U každé věci uveďte přibližně rok koupě, zda byla věc v době koupě nová/jak stará byla (=rok výroby), pořizovací cenu a současnou cenu.

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Ne starší než 3 měsíce

Požádejte o něj na poště nebo na obecním úřadě.

PRACOVNÍ SMLOUVA, DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI/PROVEDENÍ PRÁCE

Pokud pracujete

ROZSUDEK O VYŽIVOVACÍ POVINNOSTI

Pokud platíte alimenty

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení ke stažení ve formátu .pdf

PLNÁ MOC

Podpis musí být ověřen (na poště, obecním úřadě nebo u notáře)

Plná moc ke stažení ve formátu .pdf

MANŽELE NAVÍC:

ODDACÍ LIST

PROHLÁŠENÍ MANŽELŮ

Prohlášení manželů ke stažení ve formátu .pdf

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.