JAK TO PROBÍHÁ

1

Kontaktujete nás

V úvodním telefonickém či osobním kontaktu Vám vysvětlíme, jaké dokumenty od Vás potřebujeme pro to, abychom Vás vyvarovali veškerých rizik a zpracovali perfektní insolvenční návrh pokud nějaké dokumenty nemáte k dispozici, instruujeme Vás, jak je opatřit, či Vám s jejich zajištěním pomůžeme.

2

Převezmeme Vaše právní zastoupení

Spolu s ním od Vás převezmeme připravené podklady a ihned začneme pracovat na Vašem případu.

3

Navrhneme možnosti řešení

Případy mají vždy několik variant řešení - zvolíme proto tu nejvhodnější jelikož případy řešíme do hloubky, můžeme nalézt i nějakou překážku bránící ve Vašem oddlužení - v takovém případě děláme vše pro to, abychom Vám pomohli s jejím odstraněním a navrhli vhodné řešení se všemi riziky Vás včas seznámíme a náležitě Vás poučíme.

4

Vyhotovíme insolvenční návrh a podáme jej na soud

Samozřejmostí je i vyhotovení veškerých zákonem požadovaných příloh naše podání jsou vždy zpracována pouze osobami k tomu oprávněnými, a to s náležitou péčí a odborností v této souvislosti upozorňujeme, že dlužník není oprávněn si sám podat k soudu insolvenční návrh - naproti tomu my jsme advokátní kanceláří - subjektem uvedeným v ustanovení § 390a odst. 1 insolvenčního zákona, a tedy oprávněným k vypracování a podání insolvenčního návrhu.

5

Zahájení soudního řízení

V okamžiku, kdy soud Váš insolvenční návrh obdrží, řízení zahájí vydáním vyhlášky od této chvíle nesmíte svým věřitelům platit splátky závazků exekutor již nesmí vykonávat exekuci od této chvíle jste tzv. pod ochranou soudu.


ZAČNĚTE HNED
6

Průběh soudního řízení

Průběh řízení pro Vás sledujeme kontrolujeme jeho správnost hlídáme za Vás zákonné lhůty v případě potřeby vypracujeme příslušná podání soudům (přípisy, odvolání, námitky, …).

7

Povolení oddlužení neboli rozhodnutí o úpadku

Významný krok ze kterého vyplývá, že Vaše řízení splňuje veškeré zákonné podmínky soud Vám stanoví insolvečního správce a určí termín soudního jednání věřitelé dostanou lhůtu třiceti dnů na přihlášení do Vašeho řízení - poslední čas, kdy mohou své pohledávky vůči Vám uplatnit! v případě Vašeho zájmu jsme schopni zajistit komunikaci s insolvenčním správcem a zastoupit Vás na přezkumném jednání.

8

Schválení oddlužení

Po přezkumném jednání a schůzi věřitelů, na kterém se bude splnění podmínek pro schválení Vašeho oddlužení projednávat, vydá soud samotné rozhodnutí v soudním rozhodnutí bude uvedeno od jakého měsíce Vaše oddlužení poběží (budete platit splátky), stejně jako další potřebné informace.

9

Splnění oddlužení

Po úspěšném absolvování oddlužení je třeba podat návrh na osvobození od dluhů, který Vám vypracujeme soud vydá usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení, kterým Vás osvobodí od placení zbylých pohledávek nastává Váš nový život bez dluhů

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete tento formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.