Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • Milostivé léto 2

Milostivé léto 2

22. 8. 2022
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
22. 8. 2022
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
 • Milostivé léto 2 upravuje zákon č. 214/2022 Sb., zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů (se zněním zákona se můžete seznámit na tomto odkazu: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-214
 • Milostivé léto 2 navazuje na první Milostivé léto, které platilo od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022, přičemž výhod prvního Milostivého léta využilo cca 42.000 dlužníků, kteří se takto zbavili dluhů za více než 1,6 miliardy Kč.
 • Milostivé léto 2 je časově omezená akce, která nebude prodloužena. Je proto potřeba řešení neodkládat, protože pak už může být pozdě! Pojďte se s naší pomocí jednou provždy zbavit svých dluhů, kontaktujte nás ještě dnes, rádi Vám s Milostivým létem 2 pomůžeme!

Milostivé léto​ 2 – výhody

 • Jedná se o neopakovatelnou státem poskytnutou oficiální možnost, jak se dlužník může jednou provždy zbavit exekucí vůči veřejnoprávním oprávněným, a to za velmi výhodných podmínek.
 • Stačí zaplatit jistinu dluhu a paušální náklady soudního exekutora ve výši 1.500,- Kč + DPH, zbývající část dluhu je odpuštěna a nikdo ji již nemůže vymáhat. Je tedy možné ušetřit úroky, penále, smluvní pokuty, náklady a advokátů a exekutorů přesahujících 1.500,- Kč + DPH a udělat za svými exekucemi jednou provždy tlustou čáru.
 • K prvnímu Milostivému létu se dobrovolně připojily také některé soukromé firmy, můžeme tedy očekávat, že takto budou postupovat i v případě Milostivého léta 2 (jednalo se např. o Českou spořitelnu, Stavební spořitelnu České spořitelny, Komerční banku, Modrou Pyramidy, Essox, MONETA Money Bank, Home Credit, Air Bank a další).

Milostivé léto 2 – podmínky

 1. Oprávněným (věřitelem) dluhu musí být tzv. veřejnoprávní oprávněný – viz níže (!Pozor, k Milostivému létu se postupně dobrovolně připojují také některé soukromé firmy – neváhejte nás kontaktovat pro více informací!).
 2. Musí se jednat o exekuci vymáhanou soukromým exekutorem.
 3. Povinným (dlužníkem) musí být fyzická osoba (nikoliv osoba právnická – např. s.r.o.).
 4. K zahájení exekuce musí dojít do 28. 10. 2021, pokud je exekuce zahájena po tomto datu, nelze ji řešit v rámci Milostivého léta 2.
 5. V období od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 je potřeba uhradit jistinu exekucí vymáhaného dluhu + paušální náklady soudního exekutora ve výši 1.500,- Kč + DPH.

​Milostivé léto 2 – postup

 1. Předně je třeba zjistit, zda lze dluh vůbec řešit v režimu Milostivého léta 2 – jak jsme uváděli výše, Milostivé léto 2 se zdaleka nevztahuje na všechny dluhy. Pro tento účel je možné nám udělit plnou moc k zastupování a zajištění realizace Milostivého léta 2 ve Vašem případě!
 2. Dále se musí soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že máte zájem o realizaci Milostivého léta 2 a za tímto účelem si nechat dluh od exekutora vyčíslit. Soudní exekutor má povinnost zaslat Vám vyčíslení nejdéle do 15 dnů.
 3. Pokud ještě nemáte zaplacenou tzv. jistinu dluhu a na nákladech exekuce alespoň 1.500,- Kč + DPH, je třeba nejpozději do 30. 11. 2022 platbu provést a řádně identifikovat!
 4. Při splnění výše uvedených podmínek následně exekutor exekuci zastaví a zbývající část dluhu (tj. úroky, penále, smluvní pokuty a další náklady) odpustí a tato se stane nadále nevymahatelnou.

Na koho se Milostivé léto 2 vztahuje?

Jak jsme uváděli výše, v rámci tzv. Milostivého léta 2 je možno řešit exekuce vedené ve prospěch tzv. veřejnoprávních oprávněných, kterými jsou:

a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
c) státní příspěvková organizace,
d) státní fond,
e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
f) dobrovolný svazek obcí,
g) regionální rada regionu soudržnosti,
h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,
i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
k) státní podnik nebo národní podnik,
l) zdravotní pojišťovna,
m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Chcete-li se dozvědět více, popř. máte-li zájem o poskytnutí právní pomoci s realizací Milostivého léta 2, jsme tu pro Vás, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit!

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek
Jak probíhá insolvence krok za krokem
3. 4. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Pokud vám už vaše dluhy přerůstají přes hlavu, insolvence představuje zákonný a efektivní způsob, jak je jednou provždy vyřešit. Insolvence vám umožní vyhnout se hrozícím exekucím a zastavit ty, které …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci v roce 2024
28. 3. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 600 tisíc českých občanů, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Dle odhadů je přitom několik …

Přečíst článek