OSOBNÍ BANKROT - ODDLUŽENÍ

  • Nezvládáte splácet své dluhy nebo Vám taková situace hrozí?
  • Tlačí na Vás věřitelé či ještě hůře - exekutoři?
  • Pořád jen platíte a přesto je splacení dluhů v nedohlednu?
  • Stále jen přemýšlíte komu dříve zaslat splátku a nemůžete myslet na nic jiného?
ŘEŠENÍM JE OSOBNÍ BANKROT neboli ODDLUŽENÍ!

Co je osobní bankrot - oddlužení?

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (je v tzv. platební neschopnosti). I v případě, kdy ještě dlužník nemá závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti nebo se ještě nenachází v tzv. platební neschopnosti, může se jednat o tzv. hrozící úpadek a i taková situace může mít řešení právě v oddlužení.

Osobní bankrot ozdraví váš finanční život

Oddlužení neboli osobní bankrot je „sanační“ soudní řízení, které má za cíl ozdravit finanční život dlužníka a vrátit jej do běžného života bez dluhů. Dlužníkem se pak rozumí každá fyzická osoba, a to podnikatel i nepodnikatel. Dle současných platných právních předpisů je to jediná cesta, jak se během stanovené doby zbavit všech Vašich dluhů (závazků) jednou provždy. Celé řízení je od samého počátku vedené soudem a od povolení oddlužení také pod kontrolou insolvenčního správce. Oddlužení se zahajuje vždy na návrh u místně příslušného soudu, kterým je krajský soud v místě Vašeho faktického, nikoli trvalého, bydliště.

Zbavíte se až 70 % všech dluhů, začněte hned!

V rámci oddlužení se můžete zbavit až 70 % všech Vašich dluhů, a to buď formou splátkového kalendáře nebo ve formě zpeněžení majetkové podstaty. Splátkový kalendář je standardně na 5 let. Kratší dobu může oddlužení trvat pouze v případě, bude-li uhrazeno 100 % všech dluhů. Další obrovskou výhodou oddlužení je fakt, že Vaši věřitelé mají možnost uplatnit svoji pohledávku pouze v probíhajícím řízení – ve Vašem oddlužení, a to pouze v takové výši a formě, jak je stanoveno právními předpisy. V rámci oddlužení budete ušetřeni komunikace s věřiteli, vymahači či exekutory a navíc docílíte zastavení nárůstu veškerých úroků z prodlení, smluvních pokut a nákladů na vymáhání.

Splatíte 30 % dluhů a soud Vám odpustí zbývající část

Pokud dojde ke splacení 30 % výše Vašich dluhů, soud Vám odpustí zbývající část, a to i kdykoli do budoucna. Nemůže se tedy stát, že by některý z Vašich věřitelů po ukončení oddlužení znovu zahájil exekuci k vymožení 10 let starého dluhu. Toto se týká i věřitelů, kteří své pohledávky vůči Vám v oddlužení neuplatnili! Máte jistotu, že po skončení oddlužení skutečně začnete s čistým štítem.

Insolvenční řízení je řízením velice formálním, a proto si návrh na jeho zahájení nemůže dlužník podat sám jako tomu bylo dříve. Naproti tomu Vám nabízíme naše služby my - naše advokátní kancelář je ze zákona oprávněna insolvenční návrhy zpracovávat a v řízení Vás zastupovat.

Jak podat žádost o oddlužení

Žádost o oddlužení neboli návrh na povolení oddlužení se spolu s tzv. insolvenčním návrhem podává k příslušnému krajskému soudu. Návrh na povolení oddlužení za fyzickou osobu – dlužníka mohou sepsat a podat pouze osoby taxativně vymezené v insolvenčním zákoně, tj. zejména advokáti, notáři, soudní exekutoři nebo insolvenční správci. Chcete-li žádost o oddlužení zpracovat a podat, není nic jednoduššího než nás kontaktovat. Celým procesem vás provedeme.

Vše za Vás vyřídíme - navštivte nás na našich pobočkách

Celé osobní oddlužení dokážeme udělat e-mailem, poštou a přes telefon. Můžete nás také navštívit na jedné z 13 poboček po celé České republice.

ZAČÍT S ODDLUŽENÍM

Konec dluhů pana Bystrého

Nešťastný pan Bystrý potká známou
Známá říká, že ví jak mu pomoct
Známá dala panu Bystrému radu a doporučení na eBankrot
Nešťastník zavolá na eBankrot
Nešťastník si sjedná schůzku v eBankrotu
Pracovnice eBankrotu volá panu Bystrému, že soud schválil jeho žádost
Pan bystrý se sejde se známou a děkuje jí
Pan bystrý může konečně klidně spát, protože má klid od věřitelů

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete tento formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.