Dlužník

Dlužníkem (v exekučním řízení povinným) je osoba, která je povinna ze závazkového právního vztahu k plnění vůči věřiteli. Jestliže dlužník neplní dobrovolně to, co bylo předmětem smluvního vztahu (závazku), může se věřitel obrátit na soud, kde v nalézacím řízení soud rozhodne o tom, zda opravdu povinnost dlužníka existuje. Pokud soud dospěje k názoru, že dlužník skutečně svému věřiteli dluží, uloží dlužníkovi povinnost ve stanovené lhůtě věřiteli svůj dluh uhradit. Pokud ani v této lhůtě dlužník svůj dluh neuhradí, může se věřitel obrátit na soudního exekutora a nařídit exekuci či výkon rozhodnutí.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.