Dražba

Dražba je způsob prodeje majetku. Rozlišujeme dražby dobrovolné a dražby nedobrovolné. Z hlediska insolvenčního práva se dostává do popředí našeho zájmu dražba nedobrovolná. Nedobrovolnou dražbu provádí soud nebo soudní exekutor na návrh dražebního věřitele, který disponuje pravomocným exekučním titulem, a to na základě usnesení o nařízení dražby. Dražba je prováděna dle občanského soudního řádu, exekučního řádu a zákona o veřejných dražbách a jejím prostřednictvím je možné zpeněžit jak věci movité, tak věci nemovité. Vlastnické právo k těmto draženým věcem nabývá na základě příklepu dražitel s nejvyšší nabídkou. U nemovitých věcí se začíná v prvním kole dražit na 2/3 odhadní hodnoty nemovitosti, pokud se nepovede zpeněžit, vyvolávací cena klesá na ½ odhadní hodnoty nemovitosti. U movitých je vyvolávací cenou ½ z odhadní hodnoty movité věci. Z výtěžku dražby je uspokojována pohledávka věřitele.Rovněž také dražbu nedobrovolnou provádí insolvenční správce. V rámci insolvenčního řízení je ale možné provést i prodej mimo dražbu a tím získat vyšší výtěžek.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.