Insolvence

Insolvencí se v obecném slova smyslu rozumí platební neschopnost dlužníka, tj. stav, kdy dlužník není schopen dostát svým závazkům, a to i přes svoji snahu. Pojem nsolvence se často používá i ve smyslu insolvenčního řízení.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.