Konsolidace půjček

Konsolidací půjček se rozumí sloučení více závazků do jednoho v situaci, kdy má dlužník takových závazků více (zápůjček, úvěrů, úvěrů ke kreditním kartám, kontokorentů, atp.) u jednoho, či více finančních subjektů a jeho finanční situace se pro něho stává nepřehlednou, především co do termínů a výše jednotlivých splátek. Konsolidace půjček slouží kromě sjednocení půjček (a tedy nahrazení všech splátek pouze jednou splátkou), také ke snížení výše měsíční splátky. Dlužník tedy může docílit toho, že hradí měsíčně pouze jednu splátku a zpravidla také nižší, než je součet všech jednotlivých splátek před konsolidací. Pochopitelně však, dochází-li konsolidací ke snížení měsíčních splátek, následkem bývá prodloužená doba splácení a tím tedy déle trvající zadlužení. Konsolidací také dlužník docílí jednotného úroku a zároveň dochází k placení pouze jednoho poplatku. Konsolidaci lze sjednat u většiny subjektů, které se zabývají poskytováním peněžních prostředků. Některé bankovní instituce i nebankovní společnosti se však těmto konsolidacím (především od konkurenčních subjektů) snaží předcházet a svým klientům přidávají do smluvních podmínek různé druhy sankcí. Konsolidace funguje na principu „vyplacení“ Vašich závazků u ostatních věřitelů subjektem, který konsolidaci poskytuje. Nejčastějším problémem proto při konsolidacích bývá navýšení dluhu o sankce za předčasné splacení jednotlivých půjček (úvěrů). Konsolidace není vhodným způsobem řešení pro každého dlužníka, jelikož celkové náklady se mohou vyšplhat velmi vysoko a dlužník tak rázem může zaplatit mnohem více, než dluží před samotnou konsolidací.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.