Podmínky oddlužení/podmínky pro oddlužení

Základní podmínkou pro schválení oddlužení je předpoklad úhrady min. 30% výše nezajištěných dluhů. Na internetu lze nalézt množství „insolvenčních kalkulaček“, kde ale bez dalšího nelze s jistotou zjistit, zda má návrh na povolení oddlužení šanci na úspěch, či zda soud schválí oddlužení splátkovým kalendářem nebo zpeněžením majetkové podstaty. Úspěšnost a způsob oddlužení ovlivňuje mnoho faktorů – výše a druh dluhů, osobní stav, počet vyživovaných osob, majetková situace, apod.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.