Přednostní pohledávka

Mezi přednostní pohledávky se mj. řadí pohledávky výživného, náhrady újmy poškozenému ublížním na zdraví, náhrady újmy zposobené úmyslnými trestnými činy, daně, poplatke a jiná podobná peněžitá plnění, nedoplatky na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti, pohledávky zdravotního pojištění. Přednostní pohledávka má význam v případě výkonu rozhodnutí a exekuce, neboť určuje výši srážky z příjmu dlužníka. Přednostním pohledávkám náleží při výkonu rozhodnutí a exekuce 1/3 z tzv. zbytku čisté mzdy. Pokud má dlužník i nepřednostní pohledávku, pak se mu srazí 2/3 z tzv. zbytku čisté mzdy.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.