Srážky ze mzdy

jsou jedním z nejčastějších způsobů výkonu rozhodnutí a exekuce. Ve chvíli, kdy již vymáhání dlužníkem nesplaceného dluhu došlo do fáze soudního vymáhání a soud již vydal rozhodnutí (rozsudek, usnesení, platební rozkaz či elektronický platební rozkaz), má věřitel k dispozici tzv. Exekuční titul (kterým může být i rozhodčí nález, notářský zápis nebo exekutorský zápis s doložkou vykonatelnosti). Na základě tohoto exekučního titulu bude zahájena exekuce a pak může exekutor zvolit z několika variant (ale i všechny z nich), jak vymoci plnění. Srážky ze mzdy provádí zaměstnavatel ze mzdy nebo platu nebo jiného příjmu dlužníka (srážky v rámci exekuce mohou být prováděny i z invalidního či starobního důchodu, ale i z dohody o provedení práce či z dohody o pracovní činnosti). Pokud má dlužník více exekucí, zaměstnavatel vždy může srážet pouze nejdříve doručenou exekuci, ty ostatní “stojí” v řadě a čekají - a po tuto dobu stále narůstají úroky z prodlení.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.