Výkon rozhodnutí/exekuce

je situace, kdy soud vydal rozhodnutí o stanovení povinnosti dlužníka uhradit dluh (rozhodnutím může být rozsudek, usnesení, platební rozkaz či elektronický platební rozkaz, rozhodčí nález, notářský zápis nebo exekutorský zápis s doložkou vykonatelnost), a tato povinnost nebyla dlužníkem dobrovolně splněna. V tuto chvíli má věřitel k dispozici tzv. exekuční titul. Na základě exekučního titulu může být zahájena exekuce či výkon rozhodnutí některou z těchto variant - srážkami ze mzdy, prodejem movitého a nemovitého majetku, postižením pohledávky na účtu dlužníka (typicky běžný účet, penzijní či stavební spoření), atd. Může být zvolen jeden způsob, jak plnění vymoci, ale i všechny z nich. Pokud má dlužník více exekucí, dochází i při plnění na některou z nich k nárůstu úroků z prodlení u té, která je plněna, i u všech ostatních exekucí.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.