AKTUALITY

Nové podmínky oddlužení podle oddlužovací novely insolvenčního zákona: pomoc dlužníkům, nebo zvýhodnění věřitelů?

Datum: 4.3.2019  |   Publikoval: Mgr. Daniel Buzu

Dlouho očekávaná, a nejen v médiích diskutovaná, novela insolvenčního zákona spatřila světlo světa. Oddlužení, dlouhodobě dominantní institut způsobu řešení úpadku, má projít změnou, která si klade za cíl usnadnit širšímu spektru dlužníků dostat se z jejich dluhové pasti a umožnit jim pokus o nový, dluhy nezatížený život. Konkrétně je řeč o zákonu…


Výmaz dlužníka z insolvenčního rejstříku a z jiných rejstříků

Datum: 26.10.2018  |   Publikoval: Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Naši klienti se na nás často obracejí s dotazem, jak dlouho budou evidováni v insolvenčním rejstříku a v jiných soukromoprávních rejstřících. V tomto článku se tedy pokusím na tuto otázku odpovědět, a to z hlediska nejčastějších soukromoprávních rejstříků a z hlediska rejstříku insolvenčního. Insolvenční rejstřík: Insolvenční rejstřík je zřízen na základě zákona č. 182/2006 Sb., Zákon…


Trestné činy související s insolvenčním řízením

Datum: 19.9.2018  |   Publikoval: Mgr. Ondrej Štefánik, Ph.D.

Hlava pátá trestního zákoníku obsahuje šest skutkových podstat majetkových trestných činů, jejichž společným jmenovatelem je, že upravují vztahy mezi dlužníky a věřiteli, resp. postihují společensky nežádoucí chování ve vzájemných právních vztazích mezi dlužníky a věřiteli, event. v jejich právních vztazích s třetími osobami. Jedná se o tzv. úpadkové trestné činy. Tyto trestné…


Exekuční srážky po podání insolvenčního návrhu

Datum: 29.8.2018  |   Publikoval: Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Jistě jste se již doslechli, že od samotného zahájení insolvenčního řízení je dlužník pod tzv. „soudní ochranou“. Co to ale znamená v případě, kdy již máte exekuce? O tom bychom Vás rádi informovali v tomto článku. Se zahájením insolvenčního řízení se pojí řada povinností nejen pro dlužníky, ale také pro plátce…


Příjmy podnikatele v oddlužení splátkovým kalendářem

Datum: 22.8.2018  |   Publikoval: Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Insolvenční zákon doposud i přes mnohé rozsáhlé novelizace neupravuje, jak mají být prováděny srážky příjmu osoby samostatně výdělečné činné (podnikatele) při oddlužení splátkovým kalendářem. Opakovaně tak odpovídáme na dotazy podnikatelů, zda a jakým způsobem bude jejich oddlužení probíhat. Dle občanského soudního řádu příjmy dlužníka – podnikatele podléhají výkonu rozhodnutí v…


Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete tento formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.