Author Archives for Mgr. Ondrej Štefánik, Ph.D.

Trestné činy související s insolvenčním řízením

Září 19, 2018 10:25 am Published by Leave your thoughts

Nejste si jisti, zda byste  se mohli dopustit trestného činu, který by souvisel s Vaším insolvenčním řízením? Pojďme se na tuto problematiku podrobně podívat.Hlava pátá trestního zákoníku obsahuje šest skutkových podstat majetkových trestných činů, jejichž společným jmenovatelem je, že upravují vztahy mezi dlužníky a věřiteli, resp. postihují společensky nežádoucí chování…