Author Archives for Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Způsoby oddlužení po novele insolvenčního zákona

Srpen 30, 2019 11:31 am Published by Leave your thoughts

Na naších stránkách jsme se již několikrát zabývali dopady novely insolvenčního zákona, jež je účinná od 1.6.2019. V dnešním článku se pokusím podat ucelený přehled způsobů oddlužení, a to nejen z pohledu způsobu řešení úpadku oddlužením zpeněžením majetkové podstaty a oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, ale i z pohledu různých…


Výmaz dlužníka z insolvenčního rejstříku a z jiných rejstříků

Říjen 26, 2018 10:18 am Published by Leave your thoughts

Naši klienti se na nás často obracejí s dotazem, jak dlouho budou evidováni v insolvenčním rejstříku a v jiných soukromoprávních rejstřících. V tomto článku se tedy pokusím na tuto otázku odpovědět, a to z hlediska nejčastějších soukromoprávních rejstříků a z hlediska rejstříku insolvenčního. Insolvenční rejstřík: Insolvenční rejstřík je zřízen na základě zákona č. 182/2006 Sb., Zákon…