Author Archives for Mgr. Václav Mach

Připravovaná novela – dluhy vzniklé před zletilostí

Říjen 11, 2019 2:33 pm Published by Leave your thoughts

V rámci našich profesionálních služeb, kdy se snažíme monitorovat nejen platnou právní úpravu, ale také připravované změny (novely) insolvenčního zákona, které se oddlužení týkají, Vám přinášíme informaci o připravované změně týkající se oddlužení osob, kterým vznikly dluhy před dovršením plnoletosti. Tato změna by se mohla dotknou tisíce lidí, kteří se i…


Oddlužení nebo konsolidace? Znáte své možnosti?

Srpen 1, 2019 12:27 pm Published by Leave your thoughts

Jelikož se v rámci námi nabízených služeb v oblasti oddlužení často setkáváme s tím, že klienti ne zcela přesně dokážou rozlišit rozdíl mezi konsolidací závazků a řešení své finanční situace formou insolvenčního řízení potažmo oddlužení, kdy současně nedokážou plně zhodnotit výhody či nevýhody té či oné konkrétní formy, rozhodli jsme se pro Vás přinést…


Problematika vymáhání pohledávek přiznaných v trestním řízení po skončení insolvenčního řízení

Červen 26, 2018 2:23 pm Published by Leave your thoughts

Nezřídka se stane, že v průběhu oddlužení dlužníkův věřitel podá k orgánům činných v trestním řízení trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu, a to nejčastěji trestného činu podvodu, případně úvěrového podvodu. Pokud je trestní stíhání zahájeno, většinou se věřitel se svým nárokem přihlásí do trestního řízení jako poškozený. Pokud je však…