Categories for Nezařazené

Připravovaná novela – dluhy vzniklé před zletilostí

Datum: 11.10.2019  |   Publikoval: Mgr. Václav Mach

V rámci našich profesionálních služeb, kdy se snažíme monitorovat nejen platnou právní úpravu, ale také připravované změny (novely) insolvenčního zákona, které se oddlužení týkají, Vám přinášíme informaci o připravované změně týkající se oddlužení osob, kterým vznikly dluhy před dovršením plnoletosti. Tato změna by se mohla dotknou tisíce lidí, kteří se i…


Způsoby oddlužení po novele insolvenčního zákona

Datum: 30.8.2019  |   Publikoval: Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Na naších stránkách jsme se již několikrát zabývali dopady novely insolvenčního zákona, jež je účinná od 1.6.2019. V dnešním článku se pokusím podat ucelený přehled způsobů oddlužení, a to nejen z pohledu způsobu řešení úpadku oddlužením zpeněžením majetkové podstaty a oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, ale i z pohledu různých…


Oddlužení nebo konsolidace? Znáte své možnosti?

Datum: 1.8.2019  |   Publikoval: Mgr. Václav Mach

Jelikož se v rámci námi nabízených služeb v oblasti oddlužení často setkáváme s tím, že klienti ne zcela přesně dokážou rozlišit rozdíl mezi konsolidací závazků a řešení své finanční situace formou insolvenčního řízení potažmo oddlužení, kdy současně nedokážou plně zhodnotit výhody či nevýhody té či oné konkrétní formy, rozhodli jsme se pro Vás přinést…


Nové podmínky oddlužení podle oddlužovací novely insolvenčního zákona: pomoc dlužníkům, nebo zvýhodnění věřitelů?

Datum: 4.3.2019  |   Publikoval: Mgr. Daniel Buzu

Dlouho očekávaná, a nejen v médiích diskutovaná, novela insolvenčního zákona spatřila světlo světa. Oddlužení, dlouhodobě dominantní institut způsobu řešení úpadku, má projít změnou, která si klade za cíl usnadnit širšímu spektru dlužníků dostat se z jejich dluhové pasti a umožnit jim pokus o nový, dluhy nezatížený život. Konkrétně je řeč o zákonu…


Výmaz dlužníka z insolvenčního rejstříku a z jiných rejstříků

Datum: 26.10.2018  |   Publikoval: Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Naši klienti se na nás často obracejí s dotazem, jak dlouho budou evidováni v insolvenčním rejstříku a v jiných soukromoprávních rejstřících. V tomto článku se tedy pokusím na tuto otázku odpovědět, a to z hlediska nejčastějších soukromoprávních rejstříků a z hlediska rejstříku insolvenčního. Insolvenční rejstřík: Insolvenční rejstřík je zřízen na základě zákona č. 182/2006 Sb., Zákon…