Categories for Nezařazené

Trestné činy související s insolvenčním řízením

Datum: 19.9.2018  |   Publikoval: Mgr. Ondrej Štefánik, Ph.D.

Nejste si jisti, zda byste  se mohli dopustit trestného činu, který by souvisel s Vaším insolvenčním řízením? Pojďme se na tuto problematiku podrobně podívat.Hlava pátá trestního zákoníku obsahuje šest skutkových podstat majetkových trestných činů, jejichž společným jmenovatelem je, že upravují vztahy mezi dlužníky a věřiteli, resp. postihují společensky nežádoucí chování…


Exekuční srážky po podání insolvenčního návrhu

Datum: 29.8.2018  |   Publikoval: Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Jistě jste se již doslechli, že od samotného zahájení insolvenčního řízení je dlužník pod tzv. „soudní ochranou“. Co to ale znamená v případě, kdy již máte exekuce? O tom bychom Vás rádi informovali v tomto článku. Se zahájením insolvenčního řízení se pojí řada povinností nejen pro dlužníky, ale také pro plátce…


Příjmy podnikatele v oddlužení splátkovým kalendářem

Datum: 22.8.2018  |   Publikoval: Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Insolvenční zákon doposud i přes mnohé rozsáhlé novelizace neupravuje, jak mají být prováděny srážky příjmu osoby samostatně výdělečné činné (podnikatele) při oddlužení splátkovým kalendářem. Opakovaně tak odpovídáme na dotazy podnikatelů, zda a jakým způsobem bude jejich oddlužení probíhat. Dle občanského soudního řádu příjmy dlužníka – podnikatele podléhají výkonu rozhodnutí v…


Hradí se soudní poplatky za soudní řízení – tzv. osobní bankrot?

Datum: 17.8.2018  |   Publikoval: Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Tzv. osobní bankrot neboli oddlužení je institut, na který je bohužel i v současné době stále ještě pohlíženo nepříliš pozitivně. Se zahájením insolvenčního řízení je bohužel spojeno mnoho mylných předpokladů, které jsou ale bohužel „veřejně známé“ a jako takové i laickou veřejností přijímané. Jednou z takových neodůvodněných obav je obava z povinnosti hradit…


Jaký je další osud novely insolvenčního zákona?

Datum: 30.7.2018  |   Publikoval: Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Jak jsme slibovali, vzhledem k důležitosti tématu přinášíme nejnovější informace aktuálního stavu procesu přijímání novely insolvenčního zákona, která má přinést možnost oddlužení ve třech, pěti nebo sedmi letech. Vláda v demisi začátkem roku 2018 předložila novelu Poslanecké sněmovně, a to konkrétně dne 20. 3. 2018. V prvním čtení předkladatel zákona, bývalý ministr Robert…