AKTUALITY

Chráněné obydlí v oddlužení

Datum: 11.2.2021  |   Publikoval: Mgr. Tomáš Souček

Víte, že od poloviny roku 2019 v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty platí, že dlužník není povinen ke zpeněžení vydat své obydlí, pokud jeho hodnota nepřesahuje tzv. hodnotu chráněného obydlí?

 

Institut chráněného obydlí dopadá nejen na byty či domy, ale např. také na tzv. družstevní byt nebo maringotku – jednoduše vše, co může jako funkční celek sloužit k zajištění bytových potřeb dlužníka.

 

Z hlediska zpeněžování či nezpeněžování dlužníkova obydlí je vždy rozhodující, na jakou částku bude určena hodnota dlužníkova obydlí. V tomto směru se přihlíží ke kupním cenám přiměřeného obydlí v místě bydliště dlužníka v daném čase, vždy navíc s přihlédnutím k tomu, kolik osob s dlužníkem domácnost obývá.

 

Odhad hodnoty dlužníkem vlastněné nemovitosti bude vždy vyhotovovat kvalifikovaný soudní znalec na základě pokynu ustanoveného insolvenční správce. Je však třeba mít na pamětí, že i přes odlišný návrh dlužníka si mohou věřitelé odhlasovat způsob dlužníkova oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty, kdy se institut chráněného obydlí neuplatní.

 

Institut chráněného obydlí se neuplatní též v případě, kdy nemovitost tvoří předmět zajištění nějakého dluhu (např. v rámci hypotečního úvěru). V takovém případě bude záležet na rozhodnutí zajištěného věřitele (např. právě banky), zda vydá v rámci insolvenčního řízení pokyn k prodeji nemovitosti či nikoliv. V praxi bývá možné uzavření dohody se zajištěným věřitelem o podmínkách, za kterých by pokyn k prodeji zajištěné nemovitosti nevydal. K uzavření takové dohody je naše advokátní kancelář připravena poskytnout Vám právní pomoc.

 

Váháte, zda právě ve Vaší situaci by byt či dům zůstal v režimu „chráněného obydlí“ a nedošlo tak v oddlužení k jeho prodeji? Nebojte se na nás obrátit – společně se pokusíme najít a realizovat vhodné řešení Vaší životní situace!

 

Kontakty naleznete na našem Facebooku či webu www.eBankrot.cz.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.