AKTUALITY

Daňový bonus v oddlužení

Datum: 1.4.2021  |   Publikoval: Mgr. Tomáš Souček

Jelikož nastává období ročního zúčtování daní z příjmů fyzických osob, je vhodné připomenout nakládání s tzv. daňovým bonusem v oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře (v novějších insolvenčních řízeních případně v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty).

 

Dříve platná právní úprava ruku v ruce s rozhodovací praxí insolvenčních soudů byla ohledně osudu daňového bonusu v oddlužení poměrně přísná, když zcela jednoznačně určovala, že tzv. daňový bonus má být poukázán ve prospěch splátkového kalendáře dlužníkova oddlužení (k tomu srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 19653/2011, 1 VSPH 241/2013-B-50 ze dne 18. března 2013 – dostupné online zde: http://kraken.slv.cz/1VSPH241/2013).

 

Obrat o 180 stupňů však v daném smyslu přinesl zákon č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. Ust. § 34 odst. 3 tohoto zákona došlo k novelizaci ust. § 317 odst. 2 občanského soudního řádu, a to tím způsobem, že daňový bonus nebude nově podléhat výkonu rozhodnutí či exekuci (zmiňovaný zákon je online dostupný např. zde: https://www.sagit.cz/info/sb20191).

 

Výše uvedený legislativní „obrat“ pak byl potvrzen i v rozhodovací praxi soudů, k čemuž srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSCB 28 INS 5141/2015, 2 VSPH 601/2020-B-42 ze dne 20. července 2020 (dostupné online zde: http://kraken.slv.cz/2VSPH601/2020) či pokyn Krajského soudu v Ostravě zn. Spr 1367/2020 ze dne 30. dubna 2020 (dostupné online na tomto odkazu: https://www.justice.cz/documents/16809/0/Opat%C5%99en%C3%AD+INS.pdf/df6382f3-8afb-4860-b876-af0c382e5cd6).

 

Závěrem je tedy vhodné shrnout, že jelikož v současné době daňový bonus nebude podléhat výkonu rozhodnutí, nemělo by docházet k jeho postihování v rámci oddlužení za účelem jeho rozdělení mezi insolvenční věřitele v rámci splátkového kalendáře oddlužení. Pakliže by ve Vašem oddlužení bylo postupováno v rozporu s výše uvedeným, neváhejte se kdykoliv obrátit na naši advokátní kancelář (https://www.ebankrot.cz/kontakt). Rádi Vám poskytneme právní pomoc!

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.