AKTUALITY

Hlavní výhody oddlužení

Datum: 16.4.2021  |   Publikoval: Mgr. Tomáš Souček

Jaké jsou hlavní výhody oddlužení? Proč byste měli řešit své dluhy právě tímto způsobem? V čem je oddlužení vlastně dobré? Na tyto otázky se nás velice často ptáte. V následujícím příspěvku si proto shrneme hlavní výhody oddlužení (lidově tzv. „osobního bankrotu“):

 1. Úhrada jen části dluhů. Mezi hlavní výhody oddlužení bezesporu patří možnost jednou provždy se zbavit veškerých svých dluhů, aniž byste je přitom museli v plné výši uhradit. Stačí, když za 3 roky splácení splátkového kalendáře uhradíte minimálně 60 % dluhů, potažmo za 5 let splácení alespoň 30 % dluhů. Důležité je, že i když se Vám nepodaří v oddlužení splatit ani 30 % dluhů, ale pět let se budete dostatečně snažit, abyste svým věřitelům splatili co nejvíce, můžete oddlužení dosáhnout.
 2. Úlevy zranitelným osobám. Pokud jste starobním důchodcem, invalidním důchodcem ve II. nebo III. stupni invalidity, popř. alespoň 2/3 Vašich dluhů vznikly za doby Vašeho mládí, bude splátkový kalendář Vašeho oddlužení trvat nejdéle 3 roky, a to bez minimálního limitu částky, kterou byste museli uhradit.
 3. Zákaz provedení exekuce. Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení platí, že nemůže dojít k provedení exekuce Vašeho majetku. Díky oddlužení je tedy např. možné zabránit exekuční dražbě Vaší nemovitosti či prodeji Vašeho movitého majetku.
 4. Zastavení navyšování dluhů. V oddlužení budete splácet pevně stanovenou výši dluhů, které již nebudou nadále narůstat o úroky, smluvní pokuty, penále a odměny advokátů a exekutorů. Exekutor má navíc v oddlužení nárok pouze na minimální výši své odměny.
 5. Garance nepostižitelného příjmu. Zákon stanovuje výši tzv. nepostižitelné části příjmů, která Vám bude v oddlužení každý měsíc zůstávat. Tato částka zohledňuje i Vámi vyživované osoby. Budete tak mít z čeho hradit náklady na živobytí sebe a své rodiny. Přesný výpočet si můžete udělat např. zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/.
 6. Snížená splátka. Insolvenční zákon připouští možnost požádat soud o stanovení tzv. snížené výše splátky oddlužení. Tato možnost se uplatní zejména tehdy, pokud jsou Vaše odůvodnitelně vynakládané výdaje vyšší, než kolik činí nepostižitelná částka dle předchozího odstavce.
 7. Záchrana bydlení. Za podmínky, že Váš dům či byt nepřesahuje hodnotu tzv. chráněného obydlí, nemusí vždy v rámci oddlužení dojít k jeho prodeji a je tedy možné jej zachránit.
 8. Oddlužení podnikatelů. Úspěšně se zbavit svých dluhů v režimu oddlužení mohou i podnikatelé či osoby mající dluhy z podnikání, což za předchozí právní úpravy možné nebylo.
 9. Oddlužení manželů. Manželé mohou do oddlužení vstoupit společně za zvýhodněných podmínek. Je však potřeba dodat, že to není vždy nutností (o oddlužení tak může žádat i jen jeden z manželů, bez nutnosti zapojení manžela druhého).
 10. Oficiální a prověřený institut. Oddlužení v České republice funguje od roku 2008. Za tuto dobu jej úspěšně absolvovalo výrazně přes 100.000 lidí, kteří se takto oficiálním zákonem stanoveným postupem jednou provždy zbavili svých dluhů, které by jinak v mnoha případech nesplatili do konce svého života.
 11. Jednoduché podání. Díky novelizaci insolvenčního zákona účinné od 1. 6. 2019 již není třeba k insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení přikládat seznam závazků, ve kterém musí být uvedeny všechny dluhy – jako tomu bylo dříve.
 12. Nejste na to sami. V celém procesu oddlužení budete mít nablízku právního profesionála, který Vám bude s úspěšným absolvováním oddlužení pomáhat. Vše navíc probíhá pod dohledem insolvenčního soudu.

Mezi právní profesionály, kteří Vám mohou s úspěšným oddlužením pomoci, se řadí i naše advokátní kancelář. Oddlužení se věnujeme již od roku 2011. Za dobu naší činnosti jsme s oddlužením pomohli již více než 12.000 klientům. Jejich zkušenosti si můžete přečíst na tomto odkazu: https://www.ebankrot.cz/reference/

Pokud Vás tento článek obsahující hlavní výhody oddlužení zaujal a měli byste o pomoc s vyhlášením osobního bankrotu zájem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat: https://www.ebankrot.cz/kontakt/

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.