AKTUALITY

Jaký je další osud novely insolvenčního zákona?

Datum: 30.7.2018  |   Publikoval: Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Jak jsme slibovali, vzhledem k důležitosti tématu přinášíme nejnovější informace aktuálního stavu procesu přijímání novely insolvenčního zákona, která má přinést možnost oddlužení ve třech, pěti nebo sedmi letech.

Vláda v demisi začátkem roku 2018 předložila novelu Poslanecké sněmovně, a to konkrétně dne 20. 3. 2018. V prvním čtení předkladatel zákona, bývalý ministr Robert Pelikán, zdůrazňoval, že se nejedná o žádnou dluhovou amnestii, ale o šanci na nový začátek pro lidi, kteří se dlouhodobě nachází v dluhové pasti a v praxi pro ty, kteří mají více exekucí a v podstatě nemají již žádnou možnost, jak své dluhy do konce života splatit. Po poměrně bouřlivé debatě, kdy mnoho z poslanců s novelou kategoricky nesouhlasilo, byla novela přikázána k projednání do ústavněprávního výboru a výboru pro sociální politiku. Současně došlo k prodloužení lhůty k projednání ze 70 na 80 dnů.

Důležité je, že novela nebyla vrácena k přepracování, jako tomu bylo v roce loňském a bylo tak možné očekávat, že se v legislativním procesu novela posune kupředu. Ústavně právní výbor však bohužel novelu zákona neprojednal a výbor pro sociální politiku dne 11. 5. 2018 vydal usnesení, jímž přerušil projednávání zákona.

V současné chvíli tedy stále není jasné, zda novela bude projednána tak rychle, aby nabyla účinnosti již k navrhovanému datu 1. 1. 2019. Nezbývá než věřit, že po ustálení politické situace a pod novým ministrem spravedlnosti se věci opět dají do pohybu a novela nabude účinnosti ve výše uvedeném termínu. Samozřejmě Vás o dalším vývoji budeme informovat, proto nás určitě nadále sledujte!

Pokud v současné době nesplňujete podmínky pro schválení oddlužení a přesto chcete svoji situaci řešit, je možnost získat tzv. souhlas s nižším plněním od věřitelů, u nichž dluhy narostly do neúměrné výše. Byť zákon neumožňuje výslovně, aby oddlužení bylo schváleno s úhradou méně než 30% uspokojením závazků dlužníka, je možné získat souhlasy věřitelů s úhradou např. 10% výše závazků, čímž se 30% hranice prolomí a můžete tak podmínky pro schválení oddlužení splnit. S žádostmi věřitelům o nižší uspokojení a vypracováním návrhu na povolení oddlužení Vám rádi pomůžeme.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.