AKTUALITY

Kompenzační bonus konečně i pro podnikatele v oddlužení (úpadku)!

Datum: 23.2.2021  |   Publikoval: Mgr. Tomáš Souček

Dnešního dne byl pod číslem 82/2021 Sb. ve Sbírce zákonů konečně vyhlášen Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. (v plném znění k dispozici zde: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=1134).

Jedná se o zákon, který byl přijat v souvislosti se zákazem nebo omezeními podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Zákon o kompenzačním bonusu byl použitelný na období od podzimu 2020, avšak o bonus nebylo možné úspěšně žádat v případě, kdy byl žadatel (podnikatel) v úpadku. Takový stav byl zjevně zcela protiprávní, neboť právě podnikatelé v úpadku, kteří mají zájem svoji situaci aktivně řešit cestou oddlužení, patří mezi subjekty nejvíce ohrožené opatřeními přijatými v souvislosti s bojem proti pandemii onemocnění COVID-19.

Jelikož dnes tedy došlo k vyhlášení novely zákona o kompenzačním bonusu ve Sbírce zákonů ČR, mohou konečně i tito podnikatelé ve lhůtě dvou měsíců žádat o přiznání kompenzačního bonusu, a to zpětně za období od 5. 10. 2020. Výše kompenzačního bonusu činí 500,- Kč za každý den bonusového období, které trvá po dobu vyhlášení nouzového stavu.

Mimo podnikatelů, jejichž činnost byla přímo omezena opatřeními přijatými proti šíření pandemie onemocnění COVID-19, o kompenzační bonus mohou žádat také podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to např. dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem.

Jste-li podnikatelem v úpadku, můžete se již nyní úspěšně obracet na místně příslušný finanční úřad s podáním žádosti o přiznání kompenzačního bonusu. O výši příjmů z přiznaného bonusu pak nezapomeňte informovat ustanoveného insolvenčního správce.

V případě jakýchkoliv dotazů či žádosti o pomoc či radu se rovněž kdykoliv můžete obrátit na naši advokátní kancelář, a to na těchto kontaktech: https://www.ebankrot.cz/kontakt/.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.