AKTUALITY

Novela insolvenčního zákona cílí na ochranu dlužníků

Datum: 6.11.2017  |   Publikoval: Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

K 1. 7. tohoto roku vešla v účinnost novela, která za dobu existence zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) přinesla prozatím největší změny průběhu insolvenčního řízení a zejména pak oddlužení, kterému se budeme dále věnovat.

Jednou z nejvýraznějších změn je to, že si insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení nemůže podat dlužník sám, ale jsou k tomu oprávněny pouze v zákoně vyjmenované osoby, jejichž služeb je tak dlužník nucen využít. Těmito osobami jsou advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo ministerstvem akreditovaná osoba. Pokud podá insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužník sám tak, jak bylo možné doposud, nebude k tomuto návrhu přihlíženo, tj. insolvenční soud takový návrh ani nevyvěsí v insolvenčním rejstříku a řízení nezahájí. Tato skutečnost může dlužníkovi nemile zkomplikovat život, neboť on se mylně domnívá, že řízení běží a je před věřiteli soudem chráněn. Namísto ochrany ale za týden až dva obdrží od soudu dopis s poučením, že si musí vyhledat jednu z výše uvedených osob, aby mu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení sepsala a v jeho zastoupení na soud znovu podala. Insolvenční řízení nebude v takovém případě vůbec zahájeno, účinky zahájení nenastanou a věřitelé mohou dále své dluhy vůči dlužníkovi vymáhat (může proběhnout dražba, bude pokračováno ve výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy apod.).

Cílem regulace osob oprávněných návrh sepsat a za dlužníka podat je ochrana dlužníků před tzv. oddlužovacími společnostmi. Ty za své poradenství leckdy účtovaly i desítky tisíc korun, za které navíc odvedly neprofesionální a chybnou práci, či v horším případě neodvedly práci žádnou a staly se nekontaktními. Dlužník se tak dostal do ještě horší situace. Bohužel ne všechny takové společnosti a živnostníci svou činnost k 30. 6. 2017 ukončili. Vzhledem k tomu, že se někteří z nich na trhu i nadále objevují, buďte prosím obezřetní a svěřte svůj případ pouze do rukou jedné z oprávněných osob. Takovou je třeba naše advokátní kancelář. Další z novinek je zavedení jednání u insolvenčního správce, kde bude zároveň docházet k přezkumu pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení. Tzv. schůze věřitelů u insolvenčního soudu se bude konat pouze v případě, kdy o to požádají věřitelé. Vycházeje z dosavadní praxe, kdy věřitelé o účast zájem nejevili a stávalo se zřídkakdy, že se na schůzi věřitelů dostavili, neočekáváme, že tomu bude jinak. Dlužník tak pro schválení svého oddlužení nebude ve většině případů muset absolvovat mnohdy psychicky vyčerpávající jednání u insolvenčního soudu. Namísto toho jednání proběhne u ustanoveného insolvenčního správce, který následně podá soudu zprávu o přezkumu a zprávu pro oddlužení. Na základě této zprávy rozhodne insolvenční soud o způsobu oddlužení a oddlužení schválí. Určitě tedy v případech, kdy využijete našich služeb.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.