AKTUALITY

Oddlužení důchodce

Datum: 9.6.2021  |   Publikoval: Mgr. Tomáš Souček

Oddlužení důchodce je často diskutovaným tématem poslední doby. Je tomu tak především z důvodu jeho značné výhodnosti oproti oddlužení ostatních osob, které nejsou příjemci důchodových dávek. Hlavní výhody oddlužení důchodce jsou dvě, avšak obě zcela zásadní:

 

  1. Splátkový kalendář oddlužení důchodce trvá nejdéle 3 roky. Je tedy o 2 roky kratší, nežli je tomu u oddlužení ostatních osob.
  2. Domněnka splnění oddlužení při uhrazení minimálně 30 % zjištěných nepodřízených pohledávek nezajištěných věřitelů se v případě oddlužení důchodce neuplatní.

 

Je třeba upozornit, že výše uvedené výhodnější podmínky pro oddlužení důchodce se uplatní pouze u důchodců, kteří pobírají:

  1. Buď starobní důchod. Přičemž nárok na starobní důchod musí vzniknout před schválením oddlužení a tento nárok musí trvat po celou dobu schváleného oddlužení.
  2. Nebo invalidní důchod poskytovaný pro invaliditu druhého nebo třetího stupně. Na rozdíl od důchodu starobního může tento nárok vzniknout kdykoliv v průběhu oddlužení.

 

Výhodnější podmínky oddlužení se tedy nevztahují na důchodce pobírající invalidní důchod poskytovaný pro invaliditu prvního stupně. Zajímavou je v daných souvislostech otázka, zda se zvýhodněné oddlužení týká též osob pobírajících výše uvedené dávky dle zahraniční právní úpravy. Dle námi doposud známé praxe tomu tak je. Důchodci, kteří splňují výše uvedené podmínky, musí příslušné listiny vždy doložit insolvenčnímu správci.

 

Častým dotazem, se kterým se na nás dlužníci obrací, je, zda se výhodnější právní úprava oddlužení důchodců týká též insolvenčních řízení, ve kterých bylo rozhodnuto o úpadku ještě před přijetím tzv. oddlužovací novely (tj. před 1. 6. 2019). Bohužel tomu tak není. Jak je mj. uvedeno v odůvodnění pozměňovacího návrhu číslo 1259 paní poslankyně Kateřiny Valachové k zákonu č. 31/2019 Sb., kterým byla právní úpravy výhodnějšího oddlužení důchodců do textu insolvenčního zákona zakomponována: „Obecné přechodné ustanovení novely stanoví, že v zahájených řízeních se pokračuje podle úpravy dosavadní, ani tato změna tedy nedopadá do již probíhajících řízení.“ Více viz https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=136867&pdf=1.

 

Dále je třeba upozornit na skutečnost, že i oddlužující se důchodce musí plnit ostatní podmínky oddlužení. Tedy zejména být schopen splácet tzv. minimální splátku oddlužení (viz ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona), sledovat oddlužením poctivý záměr a plnit veškeré povinnosti v rámci schváleného oddlužení, aby mu tak oddlužení nebylo zrušeno. Rovněž je třeba poukázat na znění ust. § 412a odst. 5 insolvenčního zákona. Zde je zakotveno, že pakliže důchodce výhodnějším oddlužením již jednou prošel, může se jej znovu domáhat jen z důvodů zvláštního zřetele hodných.

 

Ve své praxi se s oddlužením důchodců setkáváme stále častěji, přičemž výhodnější právní úpravu pro tyto zvlášť zranitelné osoby lze jedině ocenit. Stát tímto dává možnost prožít alespoň částečně důstojné a klidné staří osobám, které se často do dluhové pasti dostaly vinou své dobrosrdečnosti, když chtěly např. pomoci svým dětem a vnoučatům. Rovněž tato právní úprava otevírá možnost jednou provždy vyřešit dluhy osobám zadluženým desítky let, kterým v mezidobí výše dluhů narostla do tak závratných částek, že již zcela ztratili perspektivu možného života bez dluhů.

 

V případě zájmu o více informací k oddlužení důchodců se na nás neváhejte kdykoliv obrátit. Váš případ s Vámi ochotně a diskrétně prokonzultujeme a navrhneme vhodné řešení. Kontaktovat nás můžete zde: https://www.ebankrot.cz/kontakt/

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.