AKTUALITY

Osobní bankrot – 10 nejčastějších mýtů

Datum: 24.4.2021  |   Publikoval: Mgr. Tomáš Souček

Osobní bankrot bohužel v praxi provází značné množství mýtů a polopravd. Mnoho z nich lze najít i na renomovaných zpravodajských portálech, kde se s nimi denně seznamují tisíce dlužníků. Pojďme se proto pokusit vyvrátit ty nejčastější mýty o osobním bankrotu (oddlužení):

  1. Do oddlužení nemohu vstoupit, pokud jsem aktivním podnikatelem, popř. mám neuhrazené dluhy z podnikání. Tento mýtus je pozůstatkem dříve platné právní úpravy, která však byla postupem času novelizována. Dnes tedy není žádnou překážkou vstupu do osobního bankrotu ani když máte dluh z podnikání, ani když aktivně podnikáte (není třeba živnost přerušovat či pozastavovat).
  2. O osobní bankrot nemohu žádat, pokud jsem ve zkušební době, popř. mám pracovní smlouvu na dobu určitou. Další velice rozšířená nepravda. Návrh na povolení oddlužení můžete úspěšně podat tehdy, pokud insolvenčnímu soudu prokážete, že máte do budoucna zajištěn zdroj příjmu ke splácení alespoň tzv. minimální splátky. Ta je definována ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona. Platná právní úprava však v žádném případě nestanovuje, že by žadatel o osobní bankrot musel být po zkušební době či disponovat pracovní smlouvou na dobu neurčitou.
  3. Na kalkulačce jsem si spočítal, že můj příjem pro oddlužení je příliš nízký. Nezoufejte, jedná se o poměrně častou situaci. Řešením může být např. uzavření darovací smlouvy či smlouvy o důchodu, na základě které Vám může třetí osoba na splácení oddlužení dobrovolně přispívat. K tomuto je třeba dodat, že taková třetí osoba se nestává ručitelem za Vaše dluhy (jako známe např. u půjček či úvěrů), ani za Vaše oddlužení jako takové.
  4. Osobní bankrot nemohu realizovat, pokud všechny své dluhy řádně splácím nebo zatím nemám exekuce. Není to pravda. Návrh je možné podat k soudu tehdy, pakliže se nacházíte buď v tzv. „úpadku“ (máte alespoň dva věřitele, vůči kterým máte alespoň dva závazky déle než 30 dnů po splatnosti, přičemž své dluhy nejste schopni plnit – nachází se v tzv. platební neschopnosti, popř. jste předluženi), nebo tzv. „hrozícím úpadku“ – ten nastává tehdy, pokud vzhledem ke všem okolnostem je možné předpokládat, že nebudete schopni řádně a včas splnit podstatnou část svých dluhů. V takovém případě je do osobního bankrotu možné vstoupit např. i tehdy, pokud zatím stále všechny své dluhy splácíte.
  5. Do osobního bankrotu nemohu vstoupit, pokud mám desítky exekucí ve výši mnoha milionů korun. Zde je naopak třeba uvést, že v takovém případě je vhodné osobní bankrot vyhlásit pokud možno co nejdříve, neboť pro Vás bude pravděpodobně jedinou možností, jak se ve svém životě můžete se svými dluhy jednou provždy vypořádat. Zákon přitom nestanovuje žádnou maximální výši dluhů, při jejímž dosažení by nebylo možné osobní bankrot vyhlásit.
  6. Můj dluh je na osobní bankrot příliš nízký. Stejně jako je tomu v případě maximální výše dluhu, ani minimální výše dluhu, kterou byste museli dlužit, abyste mohli osobní bankrot vyhlásit, není zákonem stanovena. Vždy je proto třeba hodnotit každý případ individuálně a dle konkrétních okolností rozhodnout, zda je oddlužení vhodné či nikoliv.
  7. Oddlužení brání, když jsem se dopustil spáchání trestného činu. Další velmi rozšířená nepravda. Je třeba přiznat, že dřívější podoba insolvenčního zákona uváděla jakožto překážku řešení úpadku oddlužením, pokud byl dlužník odsouzen za spáchání trestného činu majetkové či hospodářské povahy. Toto ustanovení však bylo z textu insolvenčního zákona provedenou novelizací vypuštěno. Přesto je však třeba raději upozornit, že dlužník nesmí oddlužením sledovat tzv. „nepoctivý záměr“.
  8. K osobnímu bankrotu potřebuji písemný souhlas svého manžela / manželky. Jedná se o další fámu vycházející z dříve platné právní úpravy, jež však byla již před mnoha lety novelizována a dnes neplatí. Dle současné právní úpravy tak může do režimu osobního bankrotu vstoupit klidně i jen jeden z manželského páru, aniž by k tomu potřeboval souhlas druhého z manželů. Druhý manžel tak může zůstat mimo režim oddlužení.
  9. V osobním bankrotu přijdu o veškerý svůj majetek. Není tomu tak. V oddlužení Vám nikdy nebude zpeněžen majetek, který není možné postihnout exekucí. Jedná se např. o věci osobní potřeby či obvyklé vybavení domácnosti (např. lednice, pračka, sporák atd.). Dále v oddlužení zpravidla nedochází ke zpeněžení majetku nepatrné hodnoty (cca do 25.000,- Kč), ani majetku, který dlužník nezbytně nutně potřebuje za účelem zachování příjmů (např. vozidla, kterým dlužník dojíždí do zaměstnání, když není jiného vhodného spojení). V oddlužení dokonce nemusí dojít ani k prodeji Vašeho domu či bytu, pakliže nepřesahuje hodnotu tzv. chráněného obydlí.
  10. Do osobního bankrotu nemohu vstoupit, poněvadž nemám podklady k veškerým svým dluhům. Ačkoliv základní podmínkou pro realizaci osobního bankrotu je, že musíte být schopni insolvenčnímu soudu prokázat, že se nacházíte v tzv. úpadku či hrozícím úpadku (viz výše bod č. 4.)), nemáte však již povinnost ke svému insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení jakožto povinnou přílohu přikládat správný a úplný seznam svých závazků a prokazovat tak soudu, komu, kde, za co a kolik dlužíte. Dokonce i v případě, že ke svým dluhům nemáte vůbec žádné podklady, neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme Vám je obstarat!

 

Pokud zvažujete řešení svých dluhů cestou osobního bankrotu, avšak nejste si jisti, zda se jedná o vhodné řešení Vaší situace, ani zda můžete o oddlužení úspěšně žádat, neostýchejte se nás kdykoliv kontaktovat, poradíme Vám!

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.