AKTUALITY

(Ne)Splácení v době krize

Datum: 27.3.2020  |   Publikoval: Mgr. Václav Mach

Dotkla se Vás krize vyvolaná pandemií nového viru COVID-19? Vypadly Vám příjmy a Vy nezvládáte splácet své závazky a případně neodchází z tohoto důvodu peněžní prostředky na splátky oddlužení? Přečtěte si tento náš článek.   Okamžikem vyhlášení nouzového stavu v ČR, které nastalo 12. března 2020, se mnoho lidí potýká s výpadkem…


Zahájil jsem řízení podle starých pravidel, oddlužím se, i když neuhradím 30% svých závazků?

Datum: 9.3.2020  |   Publikoval: Mgr. Václav Mach

V naší v praxi se často setkáváme s dotazem, zda je možné aplikovat nová pravidla pro oddlužení na řízení zahájená podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), ve znění účinném do 31. 05. 2019, tedy podle úpravy před velkou novelou insolvenčního zákona. Nejčastější dotaz klientů…


Připravovaná novela – dluhy vzniklé před zletilostí

Datum: 11.10.2019  |   Publikoval: Mgr. Václav Mach

V rámci našich profesionálních služeb, kdy se snažíme monitorovat nejen platnou právní úpravu, ale také připravované změny (novely) insolvenčního zákona, které se oddlužení týkají, Vám přinášíme informaci o připravované změně týkající se oddlužení osob, kterým vznikly dluhy před dovršením plnoletosti. Tato změna by se mohla dotknou tisíce lidí, kteří se i…


Způsoby oddlužení po novele insolvenčního zákona

Datum: 30.8.2019  |   Publikoval: Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Na naších stránkách jsme se již několikrát zabývali dopady novely insolvenčního zákona, jež je účinná od 1.6.2019. V dnešním článku se pokusím podat ucelený přehled způsobů oddlužení, a to nejen z pohledu způsobu řešení úpadku oddlužením zpeněžením majetkové podstaty a oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, ale i z pohledu různých…


Oddlužení nebo konsolidace? Znáte své možnosti?

Datum: 1.8.2019  |   Publikoval: Mgr. Václav Mach

Jelikož se v rámci námi nabízených služeb v oblasti oddlužení často setkáváme s tím, že klienti ne zcela přesně dokážou rozlišit rozdíl mezi konsolidací závazků a řešení své finanční situace formou insolvenčního řízení potažmo oddlužení, kdy současně nedokážou plně zhodnotit výhody či nevýhody té či oné konkrétní formy, rozhodli jsme se pro Vás přinést…


Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.