AKTUALITY

Připravovaná novela – dluhy vzniklé před zletilostí

Datum: 11.10.2019  |   Publikoval: Mgr. Václav Mach

V rámci našich profesionálních služeb, kdy se snažíme monitorovat nejen platnou právní úpravu, ale také připravované změny (novely) insolvenčního zákona, které se oddlužení týkají, Vám přinášíme informaci o připravované změně týkající se oddlužení osob, kterým vznikly dluhy před dovršením plnoletosti. Tato změna by se mohla dotknou tisíce lidí, kteří se i díky tvrdosti zákona stali dospělými již zadlužení.

Na návrh poslanecké sněmovny byla v srpnu přijata novela insolvenčního zákona, která oddlužení osob, kterým vznikly závazky před dovršením plnoletosti řeší. V současné době je v ČR přes 50 tis. lidí, kteří ani za své dluhy nemohou, jelikož jim vznikly před 18 rokem života a jsou často zaviněny špatným chováním svých rodičů (neuhrazené poplatky za svoz komunálního odpadu, telekomunikační poplatky, jízdě načerno atd.). Tito lidé budou v rámci schválené novely zařazeni do „zvýhodněného“ stupně oddlužení, tak jak je tomu u invalidních důchodců II., III. stupně a starobních důchodců. Zvýhodněný režim se týká lidí, u nichž alespoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků. Dle tohoto zvýhodněného režimu by dlužníci hradili své oddlužení ve 3 letém splátkovém kalendáři.

O osudu této připravované změny Vás samozřejmě budeme informovat, pokud chcete vědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.