Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • eBankrot
 • Ochrana osobních údajů a využívání cookies
 • Ochrana osobních údajů a využívání cookies

Ochrana osobních údajů a využívání cookies

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) přinášíme informace týkající se ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů, za jakým účelem a proč se tak v konkrétním případě děje. Na této stránce najdete také srozumitelný popis toho, jak sdílení Vašich osobních údajů s námi omezit, či mu zcela zabránit.

Správce osobních údajů:

Správcem a tím, kdo určuje, pro jaké účely osobní údaje získáváme a jak je budeme využívat, je následující subjekt: ADKINS Legal, s.r.o., IČ: 06157947, sídlo: Petrská 1136/12, 110 00 Praha 1

Zásady GDPR, které dodržujeme:

 1. Zpracováváme pouze přiměřené osobní údaje omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu nezbytně nutnou.
 2. Nezpracováváme citlivé osobní údaje. V naprosté většině případů pracujeme výhradně s e-mailovými adresami a telefonními čísly.
 3. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a přijali jsme opatření potřebná k tomu, aby byly nepřesné osobní údaje vymazány nebo opraveny.
 4. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním. Stejné regulace a pravidla platí pro všechny smluvní spolupracující subjekty.
 5. Veškeré schraňované osobní údaje slouží výhradně a bezezbytku pro účely poskytování právních služeb naší advokátní kanceláří.

Které osobní informace sbíráme:

Vaše osobní údaje získáváme následovně:

 • Vaším vyplněním příslušného kontaktního formuláře na našich internetových stránkách či jejich sdělením při vzájemné telefonické, e-mailové nebo osobní komunikaci. V případě kontaktního formuláře vyplňujete zejména jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a bydliště, případně též popis Vašeho požadavku. Vždy je na formuláři (ať už na Kontaktním formuláři či na formuláři, který je Vám předán na některé z poboček naší advokátní kanceláře) uvedena formulace, kdy vyplněním údajů souhlasíte s jejich zpracováním a dalším využitím. Formulář vyplňujete výhradně na základě svobodné vůle. Je zcela legitimní, když souhlas se zpracováním osobních údajů odmítnete poskytnout.
 • V omezené míře se tak děje i vaším přihlášením jako fanouška nebo followera na sociální síti Facebook. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na „To se mi líbí“. Odhlásíte se kliknutím na naší Facebookové stránce na „Už se mi to nelíbí“. V případě Facebooku využíváme legální a dostupné nástroje těchto poskytovatelů k cíleným reklamním kampaním. Ochrana osobních údajů a právní základ zpracování vašich údajů je zajišťován provozovatelem těchto sociálních sítí.
 • Z hlediska nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, mohou být za osobní data považována i cookies nebo podobné identifikátory. Jimi se také zabývá tato politika. V případě tzv. cookies nebo podobných identifikátorů se tak děje Vaší návštěvou naších internetových stránek www.ebankrot.cz.

Účel zpracování a právní základ:

1. Zpracování na základě souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Jde zejména o situace, kdy vyplníte Kontaktní formulář na webu www.ebankrot.cz, případně písemný formulář přímo na některé pobočce naší advokátní kanceláře či nám je sdělíte při vzájemné telefonické, e-mailové nebo osobní komunikaci. V rámci uvedeného formuláře udělujete souhlas s tím, abychom Vás mohli kontaktovat za účelem posouzení Vašeho požadavku.

2. Zpracování bez souhlasu

Vaše osobní údaje zpracováváme také bez Vašeho výslovného souhlasu, a to zejména v těchto případech:

 • Pro jednání o uzavření smlouvy nebo pro uzavření či plnění smlouvy s Vámi.
 • Pro plnění našich právních povinností, zejména pro účetní a daňové účely, splnění archivačních povinností apod.
 • Pro účely oprávněných zájmů nás, jako správce, případně třetích stran. Jde zejména o uplatňování našich práv, řešení sporné agendy, ochranu osob a majetku.

K čemu informace využíváme?​

Informace, které o vás získáme, používáme:

 • k vylepšení vaší zkušenosti s našimi stránkami (informace nám pomáhají k lepší reakci na individuální potřeby),
 • abyste mohli využívat funkce našich stránek – například Facebook komentáře, kalkulačku, kontaktní formulář,
 • abychom mohli reagovat na váš dotaz,
 • k zasílání informací a aktualit z webových stránek,
 • k následným marketingovým aktivitám (pokud k tomu udělíte výslovný souhlas),
 • k analýze našich podnikatelských aktivit (v agregované podobě).

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. Posuzujeme díky softwarovým nástrojům, zda nadále trvá potřeba zpracovávat Vaše osobní údaje pro daný účel. Pokud již nejsou vaše osobní údaje pro žádný z účelů zpracování potřebné, údaje skartujeme. V případě, že nedojde prostřednictvím Kontaktního formuláře k zahájení poskytování služeb dle příslušné smlouvy o poskytování právních služeb do 12 měsíců od vyplnění Kontaktního formuláře, Vaše údaje vyplněné do Kontaktního formuláře jsou z našeho systému odstraněny.

Jak chráníme Vaše informace​?

Používáme pestrou škálu bezpečnostních metod a důvěryhodné partnery, abychom vaše osobní informace uchovávali v maximálním bezpečí. Vaše kontaktní údaje jsou uchovány v zabezpečených databázích, komunikace mezi databázemi vždy probíhá zabezpečeně. Údaje jsou uloženy v šifrované podobě a chráněny silným heslem (hesly). Webové stránky, odkud formuláře odesíláte, rovněž využívají zabezpečené SSL šifrování. S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech (cloudech) uložených na území Evropské unie, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od jejich získání až po jejich odstranění. 

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně zaměstnancům a smluvním zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací, poskytují marketingové či reklamní, případně jiné služby, při kterých je nezbytné předání osobních údajů. V každém případě zpřístupňujeme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění příslušné povinnosti těmito osobami. Všechny tyto subjekty a jejich zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a dodržují příslušné zásady a opatření za účelem ochrany osobních údajů. Vaše informace a osobní údaje můžeme předat dále třetím subjektům v případě, že by informace či údaje byly vyžádány příslušnými institucemi v rámci soudního nebo trestního řízení. V žádném případě ovšem neposkytneme vaše údaje pro marketingové, propagační či jiné účely třetím stranám.

Používáme cookies?

Ano. Cookies jsou malé soubory z naší stránky, které jsou uložené na vašem počítači skrz váš prohlížeč (pokud máte ukládání těchto pomocníků povolené). Cookies nám umožňují identifikovat váš prohlížeč a zaznamenat určité informace. Podstata informací může být různá. Cookies mohou uchovávat například Vaše jazykové nastavení nebo také uživatelské ID, které může být považováno za osobní údaj. Pokud navštívíte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují např. vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.ebankrot.cz. Jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli. Tyto údaje nejdou přiřadit určitému subjektu (osobě), jsou anonymní. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím tzv. cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií. Smyslem je poskytovat vám co nejlepší služby a obsah. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu maximálně dvanácti (12) měsíců. Cookies můžete na svém počítači (internetovém prohlížeči) zakázat.

Na těchto stránkách používáme čtyři typy cookies:

 • Funkční – nezbytné pro funkci stránek (ukládáme například informaci o vašem jazyku a v tom vám následně ukazujeme obsah webu).
 • Analytické – nezbytné pro doplňkovou funkci stránek a základní analytiku. Tyto cookies jsou například zavedeny Facebookem, jako poskytovatelem našich komentářů, Twitterem, jelikož využíváme jejich box pro zobrazení posledních tweetů nebo Googlem, abychom mohli sbírat základní data o našich stránkách.
 • Preferenční – nezbytné pro zobrazení obsahu v takovém nastavení, které preferujete. Mohou Vám ulehčit prohlížení webových stránek nebo umožnit komentovat na FB.
 • Marketingové – tento typ cookies nám umožňuje zjistit další informace o vás, jako je věk, pohlaví, zájmy a dále vás cílit po internetu (tzv. retargeting).

Konkrétně používáme tyto cookies: funkční, analytické, preferenční, marketingové

Využíváme zároveň tzv. Facebookový pixel, který sleduje úspěšnost „prokliků“ z Facebooku na webové stránky a následně i přesnost reklamních kampaní formou tzv. remarketingu nebo retargetingu. I tyto údaje jsou anonymní.

Cookies využíváme na základě vašeho souhlasu, který jste vyjádřili tak, že jste si příslušným způsobem nastavili váš internetový prohlížeč. Nastavení cookies lze dále upravit podle toho, jak potřebujete, a to zde: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Kdo pro nás cookies a další osobní údaje zpracovává?

 • Poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick, společnost Google Ireland Ltd. (sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko), v souladu se svými podmínkami (více zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs).
 • Poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Meta Ltd. (sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) v souladu se svými podmínkami (více zde: https://www.facebook.com/policy/cookies/).
 • Poskytovatel služby Sklik – společnost Seznam.cz, a.s. (sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov), v souladu se svými podmínkami (více zde: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/).
 • Poskytovatel služby Microsoft Clarity, společnost Microsoft Ireland Operations Limited (sídlem One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D 18, P521, Ireland).
 • Společnost Marketing Makers s.r.o.  (sídlem Domažlická 1053/15, Praha 3, 130 00, IČ 041 74 836).
 • Poskytovatel služby Smartsupp chat, společnost Smartsupp.com, Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ: 03668681

Jak jde zabránit využívání cookies?

Vaše preference používání cookies (a souhlas se jejich použitím) si můžete navolit v liště, která se Vám zobrazí při vstupu na naši internetovou stránku ebankrot.cz. Chcete-li odmítnout některá cookies nebo se chcete dozvědět více informací, klikněte na „Více informací“ nebo „Nastavení cookies“ a vybrat pouze ty cookies, ke kterým dáte souhlas. 

Vaše práva v rámci GDPR, Váš souhlas s využitím Vašich osobních údajů a jeho odvolání:

Od naší advokátní kanceláře můžete požadovat informace, zda Vaše osobní údaje zpracováváme. Máte právo na přístup k těmto osobním údajům, právo získat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době uložení osobních údajů, či kritériích pro určení této doby. Rovněž máte právo požadovat informaci o výčtu Vašich práv.

Budou-li Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné či neaktuální, máte právo požadovat, abychom je bezodkladně opravili. Stejně tak máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, které zpracováváme, ledaže máme povinnost či oprávněný zájem si údaje ponechat.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Neexistuje-li některý ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů, nemůžeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a informací můžete kdykoliv odvolat – pokusíme se vám maximálně vyhovět. Kontaktní informace naleznete ve spodní části stránky.

Změny v této politice ochrany soukromí a osobních údajů a využívání cookies:

Pokud se rozhodneme změnit politiku ochrany vašeho soukromí a uchovávání osobních údajů a informací, změny budou prezentovány na této stránce.

Kontaktní informace:

Pokud máte jakékoliv dotazy k této bezpečnostní politice, můžete nás kontaktovat pomocí následujících kontaktních údajů:

ADKINS Legal, s.r.o.
sídlo: Petrská 1136/12, 110 00 Praha 1
odpovědná osoba: Mgr. Štěpán Brunclík
e-mail: info@ebankrot.cz
tel.: +420 216 216 925