Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • Oddlužení fyzické osoby

Oddlužení fyzické osoby

16. 4. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
16. 4. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Jaké jsou hlavní výhody oddlužení fyzické osoby? Proč byste měli řešit své dluhy právě tímto způsobem? V čem je oddlužení fyzické osoby vlastně dobré? Na tyto otázky se nás velice často ptáte. V následujícím příspěvku si proto shrneme hlavní výhody oddlužení fyzické osoby (lidově tzv. „osobního bankrotu“):

 1. Úhrada jen části dluhů. Mezi hlavní výhody oddlužení fyzické osoby bezesporu patří možnost jednou provždy se zbavit veškerých svých dluhů, aniž byste je přitom museli v plné výši uhradit. Stačí, když za 3 roky splácení splátkového kalendáře uhradíte minimálně 60 % dluhů, potažmo za 5 let splácení alespoň 30 % dluhů. Důležité je, že i když se Vám nepodaří v oddlužení splatit ani 30 % dluhů, ale pět let se budete dostatečně snažit, abyste svým věřitelům splatili co nejvíce, můžete oddlužení fyzické osoby dosáhnout.
 2. Úlevy zranitelným osobám. Pokud jste starobním důchodcem, invalidním důchodcem ve II. nebo III. stupni invalidity, popř. alespoň 2/3 Vašich dluhů vznikly za doby Vašeho mládí, bude splátkový kalendář Vašeho oddlužení trvat nejdéle 3 roky, a to bez minimálního limitu částky, kterou byste museli uhradit.
 3. Zákaz provedení exekuce. Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení platí, že nemůže dojít k provedení exekuce Vašeho majetku. Díky oddlužení fyzické osoby je tedy např. možné zabránit exekuční dražbě Vaší nemovitosti či prodeji Vašeho movitého majetku.
 4. Zastavení navyšování dluhů. V rámci oddlužení fyzické osoby budete splácet pevně stanovenou výši dluhů, které již nebudou nadále narůstat o úroky, smluvní pokuty, penále a odměny advokátů a exekutorů. Exekutor má navíc v insolvenci nárok pouze na minimální výši své odměny.
 5. Garance nepostižitelného příjmu. Zákon stanovuje výši tzv. nepostižitelné části příjmů, která Vám bude v oddlužení každý měsíc zůstávat. Tato částka zohledňuje i Vámi vyživované osoby. Budete tak mít z čeho hradit náklady na živobytí sebe a své rodiny. Přesný výpočet si můžete udělat např. zde: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/.
 6. Snížená splátka. Insolvenční zákon připouští možnost požádat soud o stanovení tzv. snížené výše splátky oddlužení. Tato možnost se uplatní zejména tehdy, pokud jsou Vaše odůvodnitelně vynakládané výdaje vyšší, než kolik činí nepostižitelná částka dle předchozího odstavce.
 7. Záchrana bydlení. Za podmínky, že Váš dům či byt nepřesahuje hodnotu tzv. chráněného obydlí, nemusí vždy v rámci oddlužení fyzické osoby dojít k jeho prodeji a je tedy možné jej zachránit.
 8. Oddlužení podnikatelů. Úspěšně se zbavit svých dluhů v režimu oddlužení fyzické osoby mohou i podnikatelé či osoby mající dluhy z podnikání, což za předchozí právní úpravy možné nebylo.
 9. Oddlužení manželů. Manželé mohou do oddlužení vstoupit společně za zvýhodněných podmínek. Je však potřeba dodat, že to není vždy nutností (o oddlužení fyzické osoby tak může žádat i jen jeden z manželů, bez nutnosti zapojení manžela druhého).
 10. Oficiální a prověřený institut. Oddlužení fyzické osoby v České republice funguje od roku 2008. Za tuto dobu jej úspěšně absolvovalo výrazně přes 100.000 lidí, kteří se takto oficiálním zákonem stanoveným postupem jednou provždy zbavili svých dluhů, které by jinak v mnoha případech nesplatili do konce svého života.
 11. Jednoduché podání. Díky novelizaci insolvenčního zákona účinné od 1. 6. 2019 již není třeba k insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení přikládat seznam závazků, ve kterém musí být uvedeny všechny dluhy – jako tomu bylo dříve.
 12. Nejste na to sami. V celém procesu oddlužení fyzické osoby budete mít nablízku právního profesionála, který Vám bude s úspěšným absolvováním oddlužení pomáhat. Vše navíc probíhá pod dohledem insolvenčního soudu.

Mezi právní profesionály, kteří Vám mohou s oddlužením fyzické osoby pomoci, se řadí i naše advokátní kancelář. Oddlužení fyzických osob se věnujeme již od roku 2011. Za dobu naší činnosti jsme s oddlužením pomohli již více než 12.000 klientům. Jejich zkušenosti si můžete přečíst na tomto odkazu: https://www.ebankrot.cz/reference/

Pokud Vás tento článek obsahující hlavní výhody oddlužení fyzické osoby zaujal a měli byste o pomoc s vyhlášením osobního bankrotu zájem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat: https://www.ebankrot.cz/kontakt/

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek