Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • Insolvence na 3 roky

Insolvence na 3 roky

6. 9. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
6. 9. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Insolvence na 3 roky neboli tzv. zkrácené oddlužení je termín zavedený do praxe tzv. oddlužovací novelou insolvenčního zákona. Jedná se o zákon č. 31/2019 Sb., s účinností od 1. 6. 2019 (zákon je dostupný ZDE).

Předně je třeba uvést, že nárok na zkrácené oddlužení nemají dlužníci, u kterých byl zjištěn úpadek před 1. 6. 2019. Tito se oddlužují dle dříve platných pravidel, tj. standardně u nich splátkový kalendář oddlužení trvá 60 měsíců a dříve může skončit jedině tehdy, když dlužník uhradí 100 % dluhů svým nezajištěným věřitelům.

Právě počínaje oddlužovací novelou však byla do textu insolvenčního zákona zakomponována možnost tzv. zkráceného oddlužení, tedy insolvence na 3 roky, a to při splnění některé z následujících podmínek:

  • Buď je dlužník invalidním důchodcem ve 2. či 3. stupni invalidity (pozor netýká se 1. stupně invalidity), popř. mu před schválením oddlužení vznikl nárok na starobní důchod (viz § 412a odst. 4 insolvenčního zákona),
  • nebo má dlužník dluhy v převažující části z mládí (viz § 412a odst. 6 insolvenčního zákona),
  • nebo dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům v rámci splátkového kalendáře oddlužení alespoň 60 % jejich pohledávek (viz § 412a odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona). V tomto směru je velice důležité, že do zmiňovaných 60 % se nepočítají tzv. podřízené pohledávky dle ust. § 172 odst. 2 insolvenčního zákona. Jedná se o úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů a smluvní pokuta sjednaná pro případ prodlení s plněním přihlášené pohledávky, není-li taková smluvní pokuta dluhem z podnikání, ve výši, ve které v souhrnu převyšují výši jistiny přihlášené pohledávky k okamžiku jejího vzniku.

Dále je třeba poznamenat, že délku oddlužení si dlužník nevybírá na počátku insolvenčního řízení či k okamžiku schválení oddlužení. Dlužník naopak průběžně řádně plní splátkový kalendář a pakliže u něj nastane některá ze skutečností výše uvedených, budou se na něj vztahovat výhody insolvence na 3 roky. Není tedy ani výjimkou, že např. dlužník 35. měsíc trvání splátkového kalendáře svého oddlužení provede jednorázovou mimořádnou splátku, aby uspokojení pohledávek věřitelů dosáhlo na 60 %. Tím se na něj pak budou vztahovat výhody insolvence na 3 roky.

Je třeba upozornit, že i v rámci insolvence na 3 roky musí dlužník plnit své povinnosti uvedené v usnesení o schválení oddlužení. Pakliže je plnit nebude, nemusí mu být oddlužení schváleno, potažmo mu může být schválené oddlužení zrušeno.

Účinky insolvence na 3 roky jsou pak totožné jako u oddlužení běžného. Dlužník je jednou provždy osvobozen od placení svých dluhů a může začít žít nový život s čistým štítem.

Pokud máte o pomoc s oddlužením zájem, neváhejte kdykoliv kontaktovat naši advokátní kancelář ZDE! Moc rádi Vám pomůžeme.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek