Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • Insolvence fyzické osoby

Insolvence fyzické osoby

5. 1. 2022
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
5. 1. 2022
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Co je insolvence

Název „insolvence“ má původ v latinském jazyce, přičemž značí „neschopnost dostáti peněžitým závazkům“. Tedy nejde o výdobytek moderní doby, nýbrž existuje již po mnohá staletí.

Situace, kdy dlužník není schopen hradit své dluhy (je tzv. „insolventní“) je nevýhodná nejen pro dlužníka, ale rovněž tak i pro jeho věřitele a společnost jako celek. Lidé s exekucemi obtížně získávají bydlení, nepracují nebo pracují načerno (popř. za velmi nízké mzdy), čerpají sociální dávky, neplatí sociální a zdravotní pojištění. Stát tak přichází o příjmy a naopak mu narůstají náklady na sociální a zdravotní péči předlužených. Roste kriminalita a další sociálně-patologické jevy, dlužnici se zadlužují u lichvářů. Zadlužení a chudoba se navíc dědí, potomci přebírají vzorce chování svých rodičů. Dopady se netýkají pouze jednotlivých rodin, ale ovlivňují celé komunity a regiony. Z uvedených důvodů je insolvence upravena (nejen) v našem právním řádu (v České republice zejména zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)).

Insolvenční právo řeší prostřednictvím soudního řízení (tzv. insolvenčního řízení) úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.
Úpadek nastává, když: a) dlužník má více věřitelů, b) vůči kterým má dluhy déle než 30 dnů po splatnosti, c) a tyto dluhy není schopen platit (nachází se v platební neschopnosti), d) nebo je předlužen (má více věřitelů a výše závazků přesahuje hodnotu jeho majetku). O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Insolvenční právo by mělo působit tam, kde již nemůže fungovat právo exekuční.

Smyslem insolvence fyzické osoby je postižením části dlužníkových aktiv realizovat alespoň částečné, rovné, rychlé a co nejvyšší uspokojení VŠECH věřitelů při současném poskytnutí „druhé šance“ dlužníkům (průměrné uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v oddlužení je cca 56 %).

Slovo „insolvence“ se používá též k označení tzv. insolvenční řízení (v roce 2021 bylo v ČR vedeno přes 120.000 insolvenčních řízení), jehož předmětem je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka dle podmínek insolvenčního zákona. Úpadek dlužníka je možné řešit třemi základními způsoby: 1.) konkursem (v roce 2021 cca 5.400 řízení), 2.) oddlužením (v roce 2021 cca 115.000 řízení), 3.) reorganizací (v roce 2021 pouze několik desítek řízení).

Insolvence fyzické osoby je značně košatý termín. Pokud se chcete o insolvenci fyzické osoby dozvědět více informací, potažmo máte zájem o poskytnutí právní pomoci v rámci vyhlášení insolvence fyzické osoby, můžete kdykoliv kontaktovat naši advokátní kancelář ZDE! Bude nám ctí Vám s insolvencí fyzické osoby pomoci. Insolvence fyzických osob řešíme již od roku 2011, přičemž jsme za dobu našeho fungování pomohli již více než 12.000 klientů, s jejichž zkušenostmi se můžete seznámit ZDE.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek