Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • (Ne)Splácení v době krize

(Ne)Splácení v době krize

27. 3. 2020
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
27. 3. 2020
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Dotkla se Vás krize vyvolaná pandemií nového viru COVID-19? Vypadly Vám příjmy a Vy nezvládáte splácet své závazky a případně neodchází z tohoto důvodu peněžní prostředky na splátky oddlužení? Přečtěte si tento náš článek.

Okamžikem vyhlášení nouzového stavu v ČR, které nastalo 12. března 2020, se mnoho lidí potýká s výpadkem příjmů a tím pádem se dostává do platební neschopnosti. Pokud jste tímto opatřením vlády ČR byli postiženi i Vy, můžete u svých věřitelů požádat o odsun splátek, kterým to umožnila Česká národní banka, viz.: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/koronavirus/. Je však zapotřebí, abyste tuto situaci s poskytovatelem úvěru aktivně řešili a domluvili jste se spolu na přerušení nebo úpravě splátkového kalendáře.

Pokud Vám poskytovatel úvěru/půjčky nebo snad soudní exekutor nevyhoví s žádostí o změnu splátkového kalendáře, je zde stále řešení Vaší situace sepsáním insolvenčního návrhu spojeným s návrhem na povolení oddlužení (osobní bankrot). Tímto řešením docílíte zastavení exekučních řízení. Předejdete zahájení nových žalob na Vaši osobu a ušetříte tím nemalých částek za náklady spojených se soudními řízeními a úročení Vašich závazků.

Pokud se již v oddlužení nacházíte je zde rozdíl, zda ve Vašem případě usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužením bylo vydáno před 1. 6. 2019 nebo později. Pokud bylo o Vašem úpadku rozhodnuto před tímto datem, mohli byste soud požádat o změnu rozhodnutí schváleného oddlužení, a to za předpokladu že se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek (§ 415 insolvenčního zákona ve znění před schválenou novelou insolvenčního zákona). Pokud Vám soud nevyhoví a Vy nesplníte minimální hranici potřebnou pro osvobození od zbytku závazků (buď 30% nebo 50% v případně nižší než zákonem stanovené splátky), záleží po skončení splátkového kalendáře na soudu, zda tuto mimořádnou okolnost vezme v potaz a od plnění zbytku Vašich pohledávek Vás osvobodí i přesto, že jste požadovaného plnění nedosáhli. Dle našeho názoru by právě tato mimořádná situace touto rozhodující okolností mohla být, nemůžeme však s jistotou předjímat soudní rozhodnutí.

Výhodou oddlužení povolených po novele insolvenčního zákona (1.6.2019) je možnost postupovat dle § 412b insolvenčního zákona, kdy Vám může být schválené oddlužení přerušeno až na dobu 1 roku a Vy po dobu přerušení průběhu oddlužení nemusíte plnit svou povinnost splácet podle § 398 odst. 3 insolvenčního zákona. Dalším možným řešením je postup dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona.

Pokud jste se do této složité situace dostali a nevíte si rady, rádi Vám poskytneme naši odbornou právní pomoc a vše s Vámi prodiskutujeme a zařídíme podání všech potřebných žádostí. Neváhejte se na naši advokátní kancelář obrátit.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2022

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci?
11. 2. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 700.000 obyvatel ČR, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Několik desítek tisíc exekucí je přitom …

Přečíst článek
Odklad exekuce
11. 2. 2022
Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Odklad exekuce je možné realizovat nejčastěji z těchto dvou důvodů: 1.) Jestliže se povinný (dlužník) bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít …

Přečíst článek