Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • (Ne)Splácení v době krize

(Ne)Splácení v době krize

27. 3. 2020
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
27. 3. 2020
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Dotkla se Vás krize vyvolaná pandemií nového viru COVID-19? Vypadly Vám příjmy a Vy nezvládáte splácet své závazky a případně neodchází z tohoto důvodu peněžní prostředky na splátky oddlužení? Přečtěte si tento náš článek.

Okamžikem vyhlášení nouzového stavu v ČR, které nastalo 12. března 2020, se mnoho lidí potýká s výpadkem příjmů a tím pádem se dostává do platební neschopnosti. Pokud jste tímto opatřením vlády ČR byli postiženi i Vy, můžete u svých věřitelů požádat o odsun splátek, kterým to umožnila Česká národní banka, viz.: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/koronavirus/. Je však zapotřebí, abyste tuto situaci s poskytovatelem úvěru aktivně řešili a domluvili jste se spolu na přerušení nebo úpravě splátkového kalendáře.

Pokud Vám poskytovatel úvěru/půjčky nebo snad soudní exekutor nevyhoví s žádostí o změnu splátkového kalendáře, je zde stále řešení Vaší situace sepsáním insolvenčního návrhu spojeným s návrhem na povolení oddlužení (osobní bankrot). Tímto řešením docílíte zastavení exekučních řízení. Předejdete zahájení nových žalob na Vaši osobu a ušetříte tím nemalých částek za náklady spojených se soudními řízeními a úročení Vašich závazků.

Pokud se již v oddlužení nacházíte je zde rozdíl, zda ve Vašem případě usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužením bylo vydáno před 1. 6. 2019 nebo později. Pokud bylo o Vašem úpadku rozhodnuto před tímto datem, mohli byste soud požádat o změnu rozhodnutí schváleného oddlužení, a to za předpokladu že se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek (§ 415 insolvenčního zákona ve znění před schválenou novelou insolvenčního zákona). Pokud Vám soud nevyhoví a Vy nesplníte minimální hranici potřebnou pro osvobození od zbytku závazků (buď 30% nebo 50% v případně nižší než zákonem stanovené splátky), záleží po skončení splátkového kalendáře na soudu, zda tuto mimořádnou okolnost vezme v potaz a od plnění zbytku Vašich pohledávek Vás osvobodí i přesto, že jste požadovaného plnění nedosáhli. Dle našeho názoru by právě tato mimořádná situace touto rozhodující okolností mohla být, nemůžeme však s jistotou předjímat soudní rozhodnutí.

Výhodou oddlužení povolených po novele insolvenčního zákona (1.6.2019) je možnost postupovat dle § 412b insolvenčního zákona, kdy Vám může být schválené oddlužení přerušeno až na dobu 1 roku a Vy po dobu přerušení průběhu oddlužení nemusíte plnit svou povinnost splácet podle § 398 odst. 3 insolvenčního zákona. Dalším možným řešením je postup dle § 407 odst. 3 insolvenčního zákona.

Pokud jste se do této složité situace dostali a nevíte si rady, rádi Vám poskytneme naši odbornou právní pomoc a vše s Vámi prodiskutujeme a zařídíme podání všech potřebných žádostí. Neváhejte se na naši advokátní kancelář obrátit.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek