Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • E-Bankrot
  • Blog
  • Exekuční srážky po podání insolvenčního návrhu
  • Exekuční srážky po podání insolvenčního návrhu

Exekuční srážky po podání insolvenčního návrhu

29. 8. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
29. 8. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Jistě jste se již doslechli, že od samotného zahájení insolvenčního řízení je dlužník pod tzv. „soudní ochranou“. Co to ale znamená v případě, kdy již máte exekuce? O tom bychom Vás rádi informovali v tomto článku.

Se zahájením insolvenčního řízení se pojí řada povinností nejen pro dlužníky, ale také pro plátce jejich příjmů, typicky pro zaměstnavatele při výplatě mzdy, Úřady práce ČR při výplatě rodičovského příspěvku nebo České správě sociálního zabezpečení při výplatě důchodu, apod. Jsou-li totiž nařízeny srážky ze mzdy dlužníka, je plátce příjmu od zahájení insolvenčního řízení povinen srážku tzv. deponovat = zadržet. Exekuce, která by měla postihovat majetek ve vlastnictví dlužníka, totiž nelze nadále provést a srážka nesmí být odeslána na příslušný exekutorský úřad, a to proto, aby nedošlo ke zvýhodňování věřitele.

Ptáte se, co se s deponovanou částí příjmu stane? Pojďme si situaci rozebrat podrobněji. Mzda (či jiný příjem dlužníka, např. důchod nebo rodičovský příspěvek) je majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka a dlužník má k takovému majetku tzv. dispoziční oprávnění. Jakmile soud vydá usnesení o schválení oddlužení ve formě splátkového kalendáře, může plátce příjmu uvolnit deponovanou mzdu, se kterou dle výše uvedeného může dlužník naložit hned několika způsoby. Deponovaná mzda může být použita na úhradu části závazků dlužníka v oddlužení, ale stejně tak si tuto mzdu dlužník může ponechat pro svou potřebu.

Insolvenční zákon tento postup upravuje pouze nepřímo, nicméně praxe je v tomto ohledu již ustálená. Namátkou proto odkazujeme na rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, č.j. KSLB 87 INS 2114/2016-B-11 či rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 30.7.2014, č.j. KSBR 37 INS 1336/2014-B-7.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek