Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • E-Bankrot
  • Blog
  • Exekuční srážky po podání insolvenčního návrhu
  • Exekuční srážky po podání insolvenčního návrhu

Exekuční srážky po podání insolvenčního návrhu

29. 8. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
29. 8. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Jistě jste se již doslechli, že od samotného zahájení insolvenčního řízení je dlužník pod tzv. „soudní ochranou“. Co to ale znamená v případě, kdy již máte exekuce? O tom bychom Vás rádi informovali v tomto článku.

Se zahájením insolvenčního řízení se pojí řada povinností nejen pro dlužníky, ale také pro plátce jejich příjmů, typicky pro zaměstnavatele při výplatě mzdy, Úřady práce ČR při výplatě rodičovského příspěvku nebo České správě sociálního zabezpečení při výplatě důchodu, apod. Jsou-li totiž nařízeny srážky ze mzdy dlužníka, je plátce příjmu od zahájení insolvenčního řízení povinen srážku tzv. deponovat = zadržet. Exekuce, která by měla postihovat majetek ve vlastnictví dlužníka, totiž nelze nadále provést a srážka nesmí být odeslána na příslušný exekutorský úřad, a to proto, aby nedošlo ke zvýhodňování věřitele.

Ptáte se, co se s deponovanou částí příjmu stane? Pojďme si situaci rozebrat podrobněji. Mzda (či jiný příjem dlužníka, např. důchod nebo rodičovský příspěvek) je majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka a dlužník má k takovému majetku tzv. dispoziční oprávnění. Jakmile soud vydá usnesení o schválení oddlužení ve formě splátkového kalendáře, může plátce příjmu uvolnit deponovanou mzdu, se kterou dle výše uvedeného může dlužník naložit hned několika způsoby. Deponovaná mzda může být použita na úhradu části závazků dlužníka v oddlužení, ale stejně tak si tuto mzdu dlužník může ponechat pro svou potřebu.

Insolvenční zákon tento postup upravuje pouze nepřímo, nicméně praxe je v tomto ohledu již ustálená. Namátkou proto odkazujeme na rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, č.j. KSLB 87 INS 2114/2016-B-11 či rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 30.7.2014, č.j. KSBR 37 INS 1336/2014-B-7.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2022

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci?
11. 2. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 700.000 obyvatel ČR, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Několik desítek tisíc exekucí je přitom …

Přečíst článek
Odklad exekuce
11. 2. 2022
Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Odklad exekuce je možné realizovat nejčastěji z těchto dvou důvodů: 1.) Jestliže se povinný (dlužník) bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít …

Přečíst článek