Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • E-Bankrot
  • Blog
  • Je Česká republika raritou v podmínkách nutných ke schválení oddlužení?
  • Je Česká republika raritou v podmínkách nutných ke schválení oddlužení?

Je Česká republika raritou v podmínkách nutných ke schválení oddlužení?

25. 7. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
25. 7. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Nedávno jsme Vás informovali o chystané novele insolvenčního zákona, která by měla přinést podstatné změny v požadavcích na výši plnění při oddlužení splátkovým kalendářem. Dnes se k této novele vracíme s informací o tom, v jaké právní úpravě se její tvůrci inspirovali. V dalších dnech se pak zároveň zaměříme na to, jaký je současný vývoj hojně diskutované novely.

Jestliže hledáme, odkud přišla inspirace dnes již bývalého ministra spravedlnosti Pelikána pro chystanou novelu, nemusíme chodit příliš daleko. Novela insolvenčního zákona se inspirovala zejména v sousedním Německu, kde není stanovena žádná procentuální hranice minimální úhrady závazků v oddlužení. Oddlužení zde trvá dobu 6 let. Pokud dlužník po toto šestileté období plní veškeré povinnosti stanovené mu v rámci insolvenčního řízení, soud vysloví, že dlužník je zbaven veškerých dluhů, které nebyly v rámci oddlužení uspokojeny. Platí, že až do 1 roku od ukončení oddlužení může některý z věřitelů dlužníka podat odvolání a namítat, že dlužník své povinnosti porušil.

Další inspiraci přineslo navrhované novele také Rakousko. Ještě před několika lety se v Rakousku mohla nepodnikající fyzická osoba oddlužit několika způsoby – nejvíce podobné české úpravě byl tzv. Abschöpfungsverfahren, kdy na řízení dlužníka dohlíží správce. Platilo, že dlužník po dobu 7-mi let musí správci odevzdávat vše nad nezabavitelnou část svého příjmu s tím, že nesmí odmítnout žádnou možnost výdělku, daru či dědictví. Po 7-mi letech, uhradil-li dlužník nejméně 10 % svých závazků, je soudem od zbylých dluhů osvobozen. Může se tedy zdát, že Rakousko je oproti Německu či navrhované novele českého insolvenčního zákona přísnější. Opak je ale pravdou. V loňském roce došlo ke zrušení této 10% hranice.

Jak je vidět, mírnější hranice a požadavky na splnění oddlužení nejsou žádnou výjimkou ani ve „vyspělejších státech“. Je patrné, že k vývoji dochází i v právních úpravách ostatních států, což je logické vzhledem k vývoji společnosti, když je třeba reagovat na ekonomické změny, k nimž v průběhu času dochází.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek