Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • eBankrot
  • Blog
  • Je Česká republika raritou v podmínkách nutných ke schválení oddlužení?
  • Je Česká republika raritou v podmínkách nutných ke schválení oddlužení?

Je Česká republika raritou v podmínkách nutných ke schválení oddlužení?

25. 7. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
25. 7. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Nedávno jsme Vás informovali o chystané novele insolvenčního zákona, která by měla přinést podstatné změny v požadavcích na výši plnění při oddlužení splátkovým kalendářem. Dnes se k této novele vracíme s informací o tom, v jaké právní úpravě se její tvůrci inspirovali. V dalších dnech se pak zároveň zaměříme na to, jaký je současný vývoj hojně diskutované novely.

Jestliže hledáme, odkud přišla inspirace dnes již bývalého ministra spravedlnosti Pelikána pro chystanou novelu, nemusíme chodit příliš daleko. Novela insolvenčního zákona se inspirovala zejména v sousedním Německu, kde není stanovena žádná procentuální hranice minimální úhrady závazků v oddlužení. Oddlužení zde trvá dobu 6 let. Pokud dlužník po toto šestileté období plní veškeré povinnosti stanovené mu v rámci insolvenčního řízení, soud vysloví, že dlužník je zbaven veškerých dluhů, které nebyly v rámci oddlužení uspokojeny. Platí, že až do 1 roku od ukončení oddlužení může některý z věřitelů dlužníka podat odvolání a namítat, že dlužník své povinnosti porušil.

Další inspiraci přineslo navrhované novele také Rakousko. Ještě před několika lety se v Rakousku mohla nepodnikající fyzická osoba oddlužit několika způsoby – nejvíce podobné české úpravě byl tzv. Abschöpfungsverfahren, kdy na řízení dlužníka dohlíží správce. Platilo, že dlužník po dobu 7-mi let musí správci odevzdávat vše nad nezabavitelnou část svého příjmu s tím, že nesmí odmítnout žádnou možnost výdělku, daru či dědictví. Po 7-mi letech, uhradil-li dlužník nejméně 10 % svých závazků, je soudem od zbylých dluhů osvobozen. Může se tedy zdát, že Rakousko je oproti Německu či navrhované novele českého insolvenčního zákona přísnější. Opak je ale pravdou. V loňském roce došlo ke zrušení této 10% hranice.

Jak je vidět, mírnější hranice a požadavky na splnění oddlužení nejsou žádnou výjimkou ani ve „vyspělejších státech“. Je patrné, že k vývoji dochází i v právních úpravách ostatních států, což je logické vzhledem k vývoji společnosti, když je třeba reagovat na ekonomické změny, k nimž v průběhu času dochází.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek
Jak probíhá insolvence krok za krokem
3. 4. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Pokud vám už vaše dluhy přerůstají přes hlavu, insolvence představuje zákonný a efektivní způsob, jak je jednou provždy vyřešit. Insolvence vám umožní vyhnout se hrozícím exekucím a zastavit ty, které …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci v roce 2024
28. 3. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 600 tisíc českých občanů, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Dle odhadů je přitom několik …

Přečíst článek