Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • eBankrot
  • Blog
  • Oddlužení nebo konsolidace? Znáte své možnosti?
  • Oddlužení nebo konsolidace? Znáte své možnosti?

Oddlužení nebo konsolidace? Znáte své možnosti?

1. 8. 2019
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
1. 8. 2019
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Jelikož se v rámci námi nabízených služeb v oblasti oddlužení často setkáváme s tím, že klienti ne zcela přesně dokážou rozlišit rozdíl mezi konsolidací závazků a řešení své finanční situace formou insolvenčního řízení potažmo oddlužení, kdy současně nedokážou plně zhodnotit výhody či nevýhody té či oné konkrétní formy, rozhodli jsme se pro Vás přinést určité srovnání.

Začněme tedy např. konsolidací.

Konsolidace je v podstatě refinancování a sloučení stávajících závazků (dluhů) klienta, když se toto realizuje formou sjednání a poskytnutí nového závazku (půjčka, úvěr), kterým jsou vyplaceny závazky staré. Tímto krokem lze vyřešit např. závazky, které klient sjedná za špatných podmínek (většinou příliš vysoká úroková sazba), když toto refinancování-konsolidace v bankovním sektoru následně klientům může zajistit nižší úrokovou sazbu a tím i nižší splátku oproti součtu všech splátek dosavadních. Dá se ve stručnosti uvést, že základem je poskytnutí nového závazku (zápůjčky, úvěru) od vybraného bankovního subjektu, kterým, jak je již výše nastíněno, jsou vyplaceny veškeré starší závazky klienta (případně část závazků klienta), které tímto zaniknou a klient nadále splácí pouze závazek nový a má tedy nadále v podstatě vše v jediné splátce. S tím je však také spojena veškerá administrativa spojená se získáním nové zápůjčky nebo úvěru, znamená to samozřejmě splnit přísná kritéria bankovních institucí, projít schvalovacím procesem, kde se zkoumá příjem klienta, jeho majetkové poměry a jeho schopnost nový závazek splácet. Je také většinou nutné, aby klient v době, kdy o konsolidaci žádá, veškeré své závazky řádně plnil a nebyl již v exekucích či bankovních či nebankovních registrech dlužníků. Nezřídka je právě toto největší překážkou konsolidace, kdy klient není schopen přísné podmínky poskytovatele splnit. Pokud klient nový závazek získá, vyplacení dosavadních závazků není automatické a musí být definováno a uvedeno v nové závazkové smlouvě (úvěrové, o zápůjčce). Pro klienta to tedy znamená, že by měl mít povědomí o všech svých závazcích. Sloučit pak lze krátkodobé úvěry, dlouhodobé úvěry, úvěry na kreditních kartách, úvěry bankovní i nebankovní, různé formy zápůjček. Zajistit si závazek klient může u některého z jeho současných poskytovatelů, nebo si můžete zvolit zcela nového poskytovatele bankovních služeb. Sloučením závazků do jednoho ušetří klient především na poplatcích za vedení vícero úvěrových účtů, a jak bylo výše uvedeno, pokud se mu podaří získat úvěr/zápůjčku za výhodných podmínek, také na zaplacených úrocích. Klient taktéž nemusí sledovat různé splátkové kalendáře, hlídat si termín jednotlivých splátek a stačí si zapamatovat jediné datum pravidelné splátky. Tím se klient může vyhnout různým smluvním pokutám za prodlení při hrazení pravidelných splátek.

Druhou možností řešení špatné finanční situace je oddlužení, laicky řečeno osobní bankrot. Podívejme se tedy na tuto formu.

Tato forma je oficiální soudní řešení úpadku klienta, kdy tento již nesplácí nebo není schopen splácet své závazky. Možnost oddlužení je v českém právním řádu ukotvena již od roku 2008, nicméně v průběhu let prošla bohatým vývojem. Poslední novela insolvenčního zákona, která začala platit od 1. 6. 2019, přinesla pro mnoho dlužníků novou cestu, jak se řádně vypořádat se svými závazky, aniž by riskovali nová exekuční řízení, vyhnuli se neschopnosti splácet své půjčky a s tím spojeným nárůstem jejich dluhů. Pro oddlužení je zapotřebí sepis insolvenčního návrhu spojený s návrhem na povolení oddlužení, který za Vás sepíše advokát po té co mu Vámi budou předloženy potřebné dokumenty.  Minimálním předpokladem pro úspěšné oddlužení je, aby dlužník byl schopný splácet částku minimálně ve výši cca 2.200,- Kč měsíčně po dobu maximálně 5 let. Je třeba brát na zřetel, že toto je částka minimální, reálná splátka se pak počítá s dlužníkova příjmu. Dlužníkovi zůstává nezabavitelná částka na živobytí, která je závislá na výši měsíčného příjmu a počtu vyživovaných osob dlužníka. Ideálním případem pro úspěšné oddlužení je případ, kdy dlužník za dobu maximálně 5 let uhradí alespoň 30% z celkové dlužné částky. V tomto případě je pak dlužník osvobozen od hrazení zbytku svých závazků automaticky. V jiných případech o úspěšném oddlužení rozhoduje soud. Výhodné může být oddlužení pro starobní důchodce a invalidní důchodce 2 a 3 stupně. V těchto případech je osobní bankrot rozložen do 3 letého splátkového kalendáře. Podmínkou je zde pouze pravidelná minimální splátka ve výši cca 2.200,- Kč měsíčně. Minimální hranice uspokojení věřitelů zde není stanovena. Oddlužení má oproti konsolidaci několik plusů, které se dají vyjádřit následovně:

+  „zastropování“ částky dluhu ke dni rozhodnutí o úpadku,

+  dluh v průběhu oddlužení nenarůstá o úroky a jiné náklady,

+  sloučení všech závazků do jediné splátky,

+  přehledné a transparentní soudní řízení,

+  dohled soudu a stanoveného insolvenčního správce,

+  není nutná znalost všech závazků, věřitelé mají povinnost si svoji pohledávku do řízení přihlásit,

+  jistota nezabavitelného minima na živobytí (garantovaná státem),

+  při splnění podmínek oddlužení odpuštění neuhrazeného dluhu,

+  maximální výše dluhu není nikterak omezena,

+  rychlý schvalovací proces,

+  jistota finančních prostředků na hrazení výživného.

Tento souhrn je pro základní orientaci klientů, samozřejmě každá situace je jiná a má svá specifika a vyžaduje individuální přístup a řešení. Pokud si s oddlužením nevíte rady nebo chcete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek
Jak probíhá insolvence krok za krokem
3. 4. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Pokud vám už vaše dluhy přerůstají přes hlavu, insolvence představuje zákonný a efektivní způsob, jak je jednou provždy vyřešit. Insolvence vám umožní vyhnout se hrozícím exekucím a zastavit ty, které …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci v roce 2024
28. 3. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 600 tisíc českých občanů, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Dle odhadů je přitom několik …

Přečíst článek