Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • E-Bankrot
  • Blog
  • Novela insolvenčního zákona cílí na ochranu dlužníků
  • Novela insolvenčního zákona cílí na ochranu dlužníků

Novela insolvenčního zákona cílí na ochranu dlužníků

6. 11. 2017
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
6. 11. 2017
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

K 1. 7. tohoto roku vešla v účinnost novela, která za dobu existence zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) přinesla prozatím největší změny průběhu insolvenčního řízení a zejména pak oddlužení, kterému se budeme dále věnovat.

Jednou z nejvýraznějších změn je to, že si insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení nemůže podat dlužník sám, ale jsou k tomu oprávněny pouze v zákoně vyjmenované osoby, jejichž služeb je tak dlužník nucen využít. Těmito osobami jsou advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo ministerstvem akreditovaná osoba. Pokud podá insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužník sám tak, jak bylo možné doposud, nebude k tomuto návrhu přihlíženo, tj. insolvenční soud takový návrh ani nevyvěsí v insolvenčním rejstříku a řízení nezahájí. Tato skutečnost může dlužníkovi nemile zkomplikovat život, neboť on se mylně domnívá, že řízení běží a je před věřiteli soudem chráněn. Namísto ochrany ale za týden až dva obdrží od soudu dopis s poučením, že si musí vyhledat jednu z výše uvedených osob, aby mu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení sepsala a v jeho zastoupení na soud znovu podala. Insolvenční řízení nebude v takovém případě vůbec zahájeno, účinky zahájení nenastanou a věřitelé mohou dále své dluhy vůči dlužníkovi vymáhat (může proběhnout dražba, bude pokračováno ve výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy apod.).

Cílem regulace osob oprávněných návrh sepsat a za dlužníka podat je ochrana dlužníků před tzv. oddlužovacími společnostmi. Ty za své poradenství leckdy účtovaly i desítky tisíc korun, za které navíc odvedly neprofesionální a chybnou práci, či v horším případě neodvedly práci žádnou a staly se nekontaktními. Dlužník se tak dostal do ještě horší situace. Bohužel ne všechny takové společnosti a živnostníci svou činnost k 30. 6. 2017 ukončili. Vzhledem k tomu, že se někteří z nich na trhu i nadále objevují, buďte prosím obezřetní a svěřte svůj případ pouze do rukou jedné z oprávněných osob. Takovou je třeba naše advokátní kancelář. Další z novinek je zavedení jednání u insolvenčního správce, kde bude zároveň docházet k přezkumu pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení. Tzv. schůze věřitelů u insolvenčního soudu se bude konat pouze v případě, kdy o to požádají věřitelé. Vycházeje z dosavadní praxe, kdy věřitelé o účast zájem nejevili a stávalo se zřídkakdy, že se na schůzi věřitelů dostavili, neočekáváme, že tomu bude jinak. Dlužník tak pro schválení svého oddlužení nebude ve většině případů muset absolvovat mnohdy psychicky vyčerpávající jednání u insolvenčního soudu. Namísto toho jednání proběhne u ustanoveného insolvenčního správce, který následně podá soudu zprávu o přezkumu a zprávu pro oddlužení. Na základě této zprávy rozhodne insolvenční soud o způsobu oddlužení a oddlužení schválí. Určitě tedy v případech, kdy využijete našich služeb.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek