Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • E-Bankrot
  • Blog
  • Novela insolvenčního zákona cílí na ochranu dlužníků
  • Novela insolvenčního zákona cílí na ochranu dlužníků

Novela insolvenčního zákona cílí na ochranu dlužníků

6. 11. 2017
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
6. 11. 2017
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

K 1. 7. tohoto roku vešla v účinnost novela, která za dobu existence zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) přinesla prozatím největší změny průběhu insolvenčního řízení a zejména pak oddlužení, kterému se budeme dále věnovat.

Jednou z nejvýraznějších změn je to, že si insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení nemůže podat dlužník sám, ale jsou k tomu oprávněny pouze v zákoně vyjmenované osoby, jejichž služeb je tak dlužník nucen využít. Těmito osobami jsou advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo ministerstvem akreditovaná osoba. Pokud podá insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužník sám tak, jak bylo možné doposud, nebude k tomuto návrhu přihlíženo, tj. insolvenční soud takový návrh ani nevyvěsí v insolvenčním rejstříku a řízení nezahájí. Tato skutečnost může dlužníkovi nemile zkomplikovat život, neboť on se mylně domnívá, že řízení běží a je před věřiteli soudem chráněn. Namísto ochrany ale za týden až dva obdrží od soudu dopis s poučením, že si musí vyhledat jednu z výše uvedených osob, aby mu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení sepsala a v jeho zastoupení na soud znovu podala. Insolvenční řízení nebude v takovém případě vůbec zahájeno, účinky zahájení nenastanou a věřitelé mohou dále své dluhy vůči dlužníkovi vymáhat (může proběhnout dražba, bude pokračováno ve výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy apod.).

Cílem regulace osob oprávněných návrh sepsat a za dlužníka podat je ochrana dlužníků před tzv. oddlužovacími společnostmi. Ty za své poradenství leckdy účtovaly i desítky tisíc korun, za které navíc odvedly neprofesionální a chybnou práci, či v horším případě neodvedly práci žádnou a staly se nekontaktními. Dlužník se tak dostal do ještě horší situace. Bohužel ne všechny takové společnosti a živnostníci svou činnost k 30. 6. 2017 ukončili. Vzhledem k tomu, že se někteří z nich na trhu i nadále objevují, buďte prosím obezřetní a svěřte svůj případ pouze do rukou jedné z oprávněných osob. Takovou je třeba naše advokátní kancelář. Další z novinek je zavedení jednání u insolvenčního správce, kde bude zároveň docházet k přezkumu pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení. Tzv. schůze věřitelů u insolvenčního soudu se bude konat pouze v případě, kdy o to požádají věřitelé. Vycházeje z dosavadní praxe, kdy věřitelé o účast zájem nejevili a stávalo se zřídkakdy, že se na schůzi věřitelů dostavili, neočekáváme, že tomu bude jinak. Dlužník tak pro schválení svého oddlužení nebude ve většině případů muset absolvovat mnohdy psychicky vyčerpávající jednání u insolvenčního soudu. Namísto toho jednání proběhne u ustanoveného insolvenčního správce, který následně podá soudu zprávu o přezkumu a zprávu pro oddlužení. Na základě této zprávy rozhodne insolvenční soud o způsobu oddlužení a oddlužení schválí. Určitě tedy v případech, kdy využijete našich služeb.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2022

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci?
11. 2. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 700.000 obyvatel ČR, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Několik desítek tisíc exekucí je přitom …

Přečíst článek
Odklad exekuce
11. 2. 2022
Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Odklad exekuce je možné realizovat nejčastěji z těchto dvou důvodů: 1.) Jestliže se povinný (dlužník) bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít …

Přečíst článek