Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • E-Bankrot
  • Blog
  • Příjmy podnikatele v oddlužení splátkovým kalendářem
  • Příjmy podnikatele v oddlužení splátkovým kalendářem

Příjmy podnikatele v oddlužení splátkovým kalendářem

22. 8. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
22. 8. 2018
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Insolvenční zákon doposud i přes mnohé rozsáhlé novelizace neupravuje, jak mají být prováděny srážky příjmu osoby samostatně výdělečné činné (podnikatele) při oddlužení splátkovým kalendářem. Opakovaně tak odpovídáme na dotazy podnikatelů, zda a jakým způsobem bude jejich oddlužení probíhat.

Dle občanského soudního řádu příjmy dlužníka – podnikatele podléhají výkonu rozhodnutí v rozsahu 2/5, tzn., že bude-li mít podnikatel příjem např. 10 000,- Kč, srážka bude ve výši 4 000,- Kč. V případě, že z tohoto příjmu musí dále podnikatel uhradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění a nezbytné životní výdaje, je patrné, že taková situace je pro podnikatele likvidační, přesto byl v minulosti tento způsob často používán i v rámci insolvenčního řízení.

V současné době z rozhodovací praxe vrchních soudů, se kterou se ztotožňuje i Nejvyšší soud, vyplývá, že v případě podnikatele je nutné se co nejvíce přiblížit výpočtu srážky jako v případě zaměstnance. Není tedy rozhodné, zda podnikatel uplatňuje v daňovém přiznání daňový paušál, neboť toto je toliko možnost dle zákona o daních z příjmů, jak si zvolit způsob, jímž si podnikatel zvolí způsob odpočtu výdajů. Neznamená to ale, že výdaje v paušální výši byly podnikatelem skutečně uplatněny. Nelze tedy poměřovat výše příjmu s výši uplatněných výdajů dle daňového přiznání.

Ekonomická nabídka dlužníka – podnikatele musí být stanovena jako rozdíl příjmů a skutečných výdajů nehledě na způsob odpočtu výdajů v daňovém přiznání. Budete-li tedy uvažovat o oddlužení a podnikáte, je vhodné mít k dispozici i výdajové doklady (faktury, apod.), aby se výše srážky dala co nejpřesněji zjistit. Následně záleží na tom, jak přesně insolvenční soud stanoví, aby insolvenční správce postupoval, či toto nechá zcela na rozhodnutí insolvenčního správce.

Příkladem můžeme k tomuto tématu zmínit rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. KSUL 74 INS 18228/2016-B-9, KSUL 79 INS 14701/2016-B-7 nebo KSUL 71 INS 29398/2014 3 VSPH 2292/2014-A-11 ze dne 22. 6. 2015.

Jelikož se v rámci výkonu advokacie naši zaměstnanci často setkávají s řešením daňových problémů, určitě Vám jsme schopni poradit v záležitosti Vašich příjmů z podnikatelské činnosti a jejich optimalizaci tak, abyste podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro schválení oddlužení z hlediska příjmů splňovali. Neváhejte se tedy na nás obrátit.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek