Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • E-Bankrot
  • Blog
  • Připravovaná novela – dluhy vzniklé před zletilostí
  • Připravovaná novela – dluhy vzniklé před zletilostí

Připravovaná novela – dluhy vzniklé před zletilostí

11. 10. 2019
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
11. 10. 2019
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

V rámci našich profesionálních služeb, kdy se snažíme monitorovat nejen platnou právní úpravu, ale také připravované změny (novely) insolvenčního zákona, které se oddlužení týkají, Vám přinášíme informaci o připravované změně týkající se oddlužení osob, kterým vznikly dluhy před dovršením plnoletosti. Tato změna by se mohla dotknou tisíce lidí, kteří se i díky tvrdosti zákona stali dospělými již zadlužení.

Na návrh poslanecké sněmovny byla v srpnu přijata novela insolvenčního zákona, která oddlužení osob, kterým vznikly závazky před dovršením plnoletosti řeší. V současné době je v ČR přes 50 tis. lidí, kteří ani za své dluhy nemohou, jelikož jim vznikly před 18 rokem života a jsou často zaviněny špatným chováním svých rodičů (neuhrazené poplatky za svoz komunálního odpadu, telekomunikační poplatky, jízdě načerno atd.). Tito lidé budou v rámci schválené novely zařazeni do „zvýhodněného“ stupně oddlužení, tak jak je tomu u invalidních důchodců II., III. stupně a starobních důchodců. Zvýhodněný režim se týká lidí, u nichž alespoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku. K těmto závazkům by se připočítávalo příslušenství těchto dluhů, které přirostlo později, a také nové dluhy těchto lidí, které vznikly do 21 let věku, pokud peníze použili na splácení starších závazků. Dle tohoto zvýhodněného režimu by dlužníci hradili své oddlužení ve 3 letém splátkovém kalendáři.

O osudu této připravované změny Vás samozřejmě budeme informovat, pokud chcete vědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2022

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci?
11. 2. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 700.000 obyvatel ČR, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Několik desítek tisíc exekucí je přitom …

Přečíst článek
Odklad exekuce
11. 2. 2022
Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Odklad exekuce je možné realizovat nejčastěji z těchto dvou důvodů: 1.) Jestliže se povinný (dlužník) bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít …

Přečíst článek