AKTUALITY

Exekuční srážky po podání insolvenčního návrhu

Datum: 29.8.2018  |   Publikoval: Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M.

Jistě jste se již doslechli, že od samotného zahájení insolvenčního řízení je dlužník pod tzv. „soudní ochranou“. Co to ale znamená v případě, kdy již máte exekuce? O tom bychom Vás rádi informovali v tomto článku.

Se zahájením insolvenčního řízení se pojí řada povinností nejen pro dlužníky, ale také pro plátce jejich příjmů, typicky pro zaměstnavatele při výplatě mzdy, Úřady práce ČR při výplatě rodičovského příspěvku nebo České správě sociálního zabezpečení při výplatě důchodu, apod. Jsou-li totiž nařízeny srážky ze mzdy dlužníka, je plátce příjmu od zahájení insolvenčního řízení povinen srážku tzv. deponovat = zadržet. Exekuce, která by měla postihovat majetek ve vlastnictví dlužníka, totiž nelze nadále provést a srážka nesmí být odeslána na příslušný exekutorský úřad, a to proto, aby nedošlo ke zvýhodňování věřitele.

Ptáte se, co se s deponovanou částí příjmu stane? Pojďme si situaci rozebrat podrobněji. Mzda (či jiný příjem dlužníka, např. důchod nebo rodičovský příspěvek) je majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka a dlužník má k takovému majetku tzv. dispoziční oprávnění. Jakmile soud vydá usnesení o schválení oddlužení ve formě splátkového kalendáře, může plátce příjmu uvolnit deponovanou mzdu, se kterou dle výše uvedeného může dlužník naložit hned několika způsoby. Deponovaná mzda může být použita na úhradu části závazků dlužníka v oddlužení, ale stejně tak si tuto mzdu dlužník může ponechat pro svou potřebu.

Insolvenční zákon tento postup upravuje pouze nepřímo, nicméně praxe je v tomto ohledu již ustálená. Namátkou proto odkazujeme na rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, č.j. KSLB 87 INS 2114/2016-B-11 či rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 30.7.2014, č.j. KSBR 37 INS 1336/2014-B-7.

 

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.