AKTUALITY

Kdy bude schválena „Euronovela“ insolvenčního zákona?

Datum: 26.6.2021  |   Publikoval: Mgr. Tomáš Souček

Kdy bude schválena „Euronovela“ insolvenčního zákona? Tuto otázku nám denně pokládají zájemci o vstup do režimu tzv. oddlužení dle insolvenčního zákona. Vzhledem k často velmi protichůdným informacím objevujícím se v médiích se lidé mylně domnívají, že tento návrh zákona již prošel legislativním procesem a byl schválen. K dnešnímu dni tomu tak však zdaleka není.

 

Předně je třeba zmínit, že se jedná o návrh zákona, který částečně transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 (tzv. evropskou směrnici o restrukturalizaci a insolvenci). S celým textem návrhu zákona včetně důvodové zprávy je možno se seznámit na tomto odkazu: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=55103. Jakožto dobrý zdroj informací o podobě a náležitostech Euronovely insolvenčního zákona pak může posloužit též článek Mgr. Ondřeje Zezulky, Ph.D. z Ministerstva spravedlnosti ČR, který je možno si přečíst zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/oddluzeni-20-aneb-transpozicni-novela-insolvencniho-zakona-112190.html

 

Zájemce o více informací ohledně aktuálního stavu projednávání Euronovely insolvenčního zákona je vhodné především odkázat na databázi projednávaných sněmovních tisků, a to konkrétně na sněmovní tisk č. 1073. Odkaz zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1073. Jak si lze povšimnout, Euronovela insolvenčního zákona prochází dosti strastiplnou legislativní cestou. Vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně uvedený návrh zákona dne 4. 11. 2020, avšak do dnešního dne tento návrh zákona v Poslanecké sněmovně neprošel ani prvním čtením. Přitom lhůta pro implementaci směrnice EU je pouze do 17. 7. 2021.

 

V současné době je po několikerých odkladech Euronovela insolvenčního zákona navržena k projednání na pořad 111. schůze Poslanecké sněmovny. Tato schůze bude probíhat od 7. července 2021. Podrobnosti ke schůzi (a tedy detaily projednávání Euronovely insolvenčního zákona) lze nalézt na tomto odkazu: https://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=8&s=111&pozvanka=1

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti lze konstatovat, že Euronovela insolvenčního zákona ještě zdaleka není projednána a schválena. Vzhledem k poměrně bouřlivé debatě, která se okolo tohoto návrhu zákona strhla, lze očekávat, že cesta ke schválení Euronovely insolvenčního zákona nebude zdaleka tak jednoduchá, jak některá média informují. Zcela zásadní otázkou pak především bude výsledná podoba schváleného právního předpisu, kdy po zkušenostech z minulosti můžeme jen upozornit, že výsledně schválený text zákona se od jeho návrhu může výrazně lišit.

 

Závěrem lze zájemcům o oddlužení doporučit, aby nevyčkávali na schválení Euronovely insolvenčního zákona, když prozatím není vůbec jisté, kdy a především v jaké podobě bude tato schválena. Vyčkávání se vstupem do oddlužení totiž s sebou přinese zbytečné navyšování dluhů o úroky, penále, smluvní pokuty, náklady řízení a náklady exekuce. Člověk je navíc mimo insolvenční řízení ohrožen provedením exekuce svého majetku, což je v insolvenčním řízení nepřípustné.

 

Pokud Vás proces oddlužení zajímá nebo byste měli zájem do něj vstoupit, neváhejte nás kontaktovat pro více informací. Kontakt na naše jednotlivé kanceláře a pracovníky naleznete zde: https://www.ebankrot.cz/kontakt/

Začněte svůj život bez dluhů ještě dnes! Odešlete formulář

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Kam to máte nejblíže:
Vaše zpráva:
Můžete vyplnit pouze telefon, ozveme se Vám.