Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • E-Bankrot
  • Blog
  • Mohu vstoupit či být v oddlužení bez pracovní smlouvy?
  • Mohu vstoupit či být v oddlužení bez pracovní smlouvy?

Mohu vstoupit či být v oddlužení bez pracovní smlouvy?

12. 5. 2020
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
12. 5. 2020
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Zásadním a velice častým tématem pro vstup do oddlužení je existence pracovního poměru a podmínka jeho trvání. Tato otázka je pro nové klienty, resp. zájemce o vstup do osobního bankrotu neboli oddlužení jednou z klíčových. Zároveň se s tímto dotazem na naši advokátní kancelář v této nelehké době, kdy z důvodu nouzového stavu zapříčiněného koronavirem dochází k poklesu příjmů, rozvazování pracovních poměrů a ztrátám zaměstnání, obrací stále více klientů stávajících. Pojďme se proto na téma existence pracovního poměru, délky jeho trvání a podmínky jeho pokračování v budoucnu podívat blíže.

Ti, kteří jsou aktuálně bez zaměstnání, vykonávají práci na dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce či mají pracovní smlouvu na dobu určitou, by měli zpozornět. Naproti mýtům, které se veřejností šíří, není podmínkou vstupu od oddlužení existence pracovního poměru. A již vůbec není pro vstup či setrvání v insolvenčním řízení ve formě oddlužení stanovena žádná podmínka, jak dlouho musí pracovní poměr před vstupem do osobního bankrotu trvat či jak dlouho musí trvat po vstupu do tohoto řízení.

Často se setkáváme s obavou, zda není pro vstup do oddlužení podmínkou existence pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Je nám známo, že ne každý zaměstnavatel je ochoten pracovní smlouvu na dobu neurčitou se zaměstnanci uzavřít. Resp. většina zaměstnavatelů naopak využívá nejdelší možnou dobu, po kterou smí podle zákoníku práce zaměstnance zaměstnat na dobu určitou a až poté s ním uzavře pracovní smlouvu na dobu neurčitou. I z tohoto důvodu by podmínka existence pracovní smlouvy na dobu neurčitou byla pro mnoho klientů obtížně splnitelná. Dobrou zprávou je, že žádná taková podmínka stanovena není! Pracovní smlouva na dobu určitou nemá při posuzování splnění podmínek pro vstup do oddlužení neboli osobního bankrotu o nic menší váhu. Velice častou domněnkou našich klientů taktéž je, že musí mít po zkušební době či že dokonce jejich pracovní poměr musí trvat alespoň rok, aby mohli o vstup do osobního bankrotu požádat. Ani jedno a případné jiné překážky, které Vás mohou při čtení článku napadnout, nejsou pravdivé. Nezáleží na délce trvání pracovního poměru, na tom, zda již máte po zkušební době či třeba vykonáváte práci na základě dohody o pracovní činnosti. O vstup do oddlužení můžete dokonce požádat i v případě, že jste aktuálně bez zaměstnání a jste veden/a v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Ačkoli v takovém případě zaměstnání nemáte, o jeho získání usilujete právě tím, že jste veden/a v evidenci uchazečů Úřadu práce. Potřebnou splátku na oddlužení je v takovém případě možné zajistit prostřednictvím tzv. darovací smlouvy. Tedy i tuto situaci lze okamžitě vyřešit a na vstup do oddlužení nemusíte čekat! Jakýmkoli čekáním jen narůstají dlužné částky o úroky a náklady řízení a situace se nijak neřeší, jen zhoršuje a komplikuje. Proto nečekejte a kontaktujte nás ještě dnes!

[btn_link link=“#kontakt-form“ value=“ZAČÍT S ODDLUŽENÍM“]

Jestliže jste příjemcem dávek důchodového pojištění, mateřské či rodičovského příspěvku, není třeba ani evidence na Úřadu práce. Svůj příjem máte zajištěn ve formě důchodu (ať již starobního či invalidního), mateřské či rodičovského příspěvku.

Výše uvedené platí přeneseně i pro změny v trvání či formě pracovního poměru, ke kterým dojde v průběhu plnění splátkového kalendáře oddlužení, tedy v době, kdy Vám již bylo oddlužení schváleno a plníte jej formou měsíčních splátek. Jestliže Vám v průběhu oddlužení příjem klesne, bude z tohoto nižšího příjmu odváděna nižší splátka. Pokud o zaměstnání v průběhu plnění splátkového kalendáře přijdete, je třeba se okamžitě zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání Úřadu práce a informovat o této skutečnosti svého insolvenčního správce. Insolvenčního správce nezapomeňte kontaktovat i poté, co zaměstnání opět získáte. Pokud by po dobu nižšího příjmu či vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce plnění oddlužení nepostačovalo, situace se řeší již zmiňovanou darovací smlouvou. Přepočteme Vám výši již uhrazeného plnění a poradíme, zda i přes aktuálně nižší či žádný příjem podmínky oddlužení stále plníte či je třeba „vypomoci“ plněním třetí osoby. Proto nás kontaktujte.

[btn_link link=“https://ebankrot.cz/kontakt“ value=“KONTAKTUJTE NÁS“]

Pevně věřím, že naše stávající klienty výše uvedené informace uklidnily a v době plné jiných starostí z nich břemeno již proběhlých či hrozících změn v zaměstnání v souvislosti s oddlužením spadlo. Současně věřím, že Ti z Vás, kdo jste do nynějška váhali, zda nás oslovit a do oddlužení se pustit, jste nyní získali jistotu, že před Vámi žádná překážka ve formě pracovního poměru nestojí! S ohledem na to, že podmínky vstupu do oddlužení se novelou insolvenčního zákona od 1. 6. 2019 velice zmírnily a na podání insolvenčního návrhu prostřednictvím naší advokátní kanceláře nepotřebujete ani korunu, nestojí před Vámi ani žádná jiná překážka. Proto nás neváhejte kontaktovat a změnit svůj život k lepšímu ještě dnes!

[btn_link link=“#kontakt-form“ value=“ZAČÍT S ODDLUŽENÍM“]

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2022

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Milostivé léto 2
22. 8. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 2 - neopakovatelná příležitost, jak se zbavit exekuce!

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek