Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • Podmínky osobního bankrotu

Podmínky osobního bankrotu

odklad exekuce
24. 4. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
24. 4. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
odklad exekuce

Podmínky osobního bankrotu bohužel v praxi provází značné množství mýtů a polopravd. Mnoho z nich lze najít i na renomovaných zpravodajských portálech, kde se s nimi denně seznamují tisíce dlužníků, kteří následně mohou na základě takto chybně získaných informací dospět k závěru, že pro ně osobní bankrot není vhodným řešením jejich předlužení.

Jaké jsou hlavní podmínky osobního bankrotu (neboli oddlužení) podrobně rozepisujeme ZDE. V tomto článku se však pokusíme vyvrátit ty nejčastější mýty o podmínkách osobního bankrotu:

 1. Osobní bankrot nemohu vyhlásit, pokud jsem aktivním podnikatelem, popř. mám neuhrazené dluhy z podnikání. Tento mýtus je pozůstatkem dříve platné právní úpravy, která však byla postupem času novelizována. Dnes tedy není žádnou podmínkou osobního bankrotu, když dlužník má dluhy z podnikání, ani když aktivně podniká (není třeba živnost přerušovat či pozastavovat).
 2. O osobní bankrot nemohu žádat, pokud jsem ve zkušební době, popř. mám pracovní smlouvu na dobu určitou. Další velice rozšířená nepravdivá podmínka osobního bankrotu. Návrh na povolení oddlužení můžete úspěšně podat tehdy, pokud insolvenčnímu soudu prokážete, že máte do budoucna zajištěn zdroj příjmu ke splácení alespoň tzv. minimální splátky. Ta je definována ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona. Žádná podmínka osobního bankrotu však v žádném případě nestanovuje, že by žadatel o osobní bankrot musel být po zkušební době či disponovat pracovní smlouvou na dobu neurčitou.
 3. Na kalkulačce jsem si spočítal, že můj příjem pro oddlužení je příliš nízký. Nezoufejte, jedná se o poměrně častou situaci. Abyste splňoval podmínky osobního bankrotu, můžete uzavřít tzv. darovací smlouvu či smlouvu o důchodu, na základě které Vám může třetí osoba na splácení oddlužení dobrovolně přispívat. K tomuto je třeba dodat, že taková třetí osoba se nestává ručitelem za Vaše dluhy (jako známe např. u půjček či úvěrů), ani za Vaše oddlužení jako takové.
 4. Osobní bankrot nemohu realizovat, pokud všechny své dluhy řádně splácím nebo zatím nemám exekuce. Taková podmínka osobního bankrotu neexistuje. Návrh je možné podat k soudu tehdy, pakliže se nacházíte buď v tzv. „úpadku“ (máte alespoň dva věřitele, vůči kterým máte alespoň dva závazky déle než 30 dnů po splatnosti, přičemž své dluhy nejste schopni plnit – nachází se v tzv. platební neschopnosti, popř. jste předluženi), nebo tzv. „hrozícím úpadku“ – ten nastává tehdy, pokud vzhledem ke všem okolnostem je možné předpokládat, že nebudete schopni řádně a včas splnit podstatnou část svých dluhů. V takovém případě splňujete podmínky osobního bankrotu i tehdy, pokud zatím stále všechny své dluhy splácíte.
 5. Do osobního bankrotu nemohu vstoupit, pokud mám desítky exekucí ve výši mnoha milionů korun. Zde je naopak třeba uvést, že v takovém případě je vhodné osobní bankrot vyhlásit pokud možno co nejdříve, neboť pro Vás bude pravděpodobně jedinou možností, jak se ve svém životě můžete se svými dluhy jednou provždy vypořádat. Zákon přitom nestanovuje žádnou podmínku osobního bankrotu v tom smyslu, že by určoval maximální výši dluhů, při jejímž dosažení by nebylo možné osobní bankrot vyhlásit.
 6. Můj dluh je na osobní bankrot příliš nízký. Stejně jako je tomu v případě maximální výše dluhu, ani minimální výše dluhu, kterou byste museli dlužit, abyste mohli osobní bankrot vyhlásit, není podmínkou osobního bankrotu.
 7. Oddlužení brání, když jsem se dopustil spáchání trestného činu. Další velmi rozšířená nepravda. Je třeba přiznat, že dřívější podoba insolvenčního zákona uváděla, že pokud byl dlužník odsouzen za spáchání trestného činu majetkové či hospodářské povahy, nesplňoval podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu. Toto ustanovení však bylo z textu insolvenčního zákona provedenou novelizací vypuštěno. Přesto je však třeba raději upozornit, že dlužník nesmí oddlužením sledovat tzv. „nepoctivý záměr“.
 8. K osobnímu bankrotu potřebuji písemný souhlas svého manžela / manželky. Jedná se o další fámu vycházející z dříve platných podmínek osobního bankrotu, které však byly před mnoha lety novelizovány a dnes neplatí. Dle současné právní úpravy tak může do režimu osobního bankrotu vstoupit klidně i jen jeden z manželského páru, aniž by k tomu potřeboval souhlas druhého z manželů. Druhý manžel tak může zůstat mimo režim oddlužení.
 9. V osobním bankrotu přijdu o veškerý svůj majetek. Není tomu tak. V oddlužení Vám nikdy nebude zpeněžen majetek, který není možné postihnout exekucí. Jedná se např. o věci osobní potřeby či obvyklé vybavení domácnosti (např. lednice, pračka, sporák atd.). Dále v oddlužení zpravidla nedochází ke zpeněžení majetku nepatrné hodnoty (cca do 25.000,- Kč), ani majetku, který dlužník nezbytně nutně potřebuje za účelem zachování příjmů (např. vozidla, kterým dlužník dojíždí do zaměstnání, když není jiného vhodného spojení). V oddlužení dokonce nemusí dojít ani k prodeji Vašeho domu či bytu, pakliže nepřesahuje hodnotu tzv. chráněného obydlí.
 10. Do osobního bankrotu nemohu vstoupit, poněvadž nemám podklady k veškerým svým dluhům. Ačkoliv základní podmínkou osobního bankrotu je, že musíte být schopni insolvenčnímu soudu prokázat, že se nacházíte v tzv. úpadku či hrozícím úpadku (viz výše bod č. 4.)), není však již podmínkou osobního bankortu ke svému insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení jakožto povinnou přílohu přikládat správný a úplný seznam svých závazků a prokazovat tak soudu, komu, kde, za co a kolik dlužíte. Dokonce i v případě, že ke svým dluhům nemáte vůbec žádné podklady, neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme Vám je obstarat!

Pokud zvažujete řešení svých dluhů cestou osobního bankrotu, avšak nejste si jisti, zda splňujete všechny podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu, neostýchejte se nás kdykoliv kontaktovat, poradíme Vám!

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek
Jak probíhá insolvence krok za krokem
3. 4. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Pokud vám už vaše dluhy přerůstají přes hlavu, insolvence představuje zákonný a efektivní způsob, jak je jednou provždy vyřešit. Insolvence vám umožní vyhnout se hrozícím exekucím a zastavit ty, které …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci v roce 2024
28. 3. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 600 tisíc českých občanů, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Dle odhadů je přitom několik …

Přečíst článek