Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • eBankrot
 • Blog
 • Přerušení insolvence jako záchrana v nečekaných situacích
 • Přerušení insolvence jako záchrana v nečekaných situacích

Přerušení insolvence jako záchrana v nečekaných situacích

Muž v obleku s vyprázdněnou kapsou držící mince.
29. 12. 2023
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
29. 12. 2023
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
Muž v obleku s vyprázdněnou kapsou držící mince.

Nečekaný výpadek příjmů, epidemiologická opatření nebo zdravotní komplikace – to vše jsou situace, které vám mohou narušit vaši cestu za životem bez dluhů. Na tyto nepříjemné chvíle však novela insolvenčního zákona z roku 2019 myslí a přináší možnost, která vám může poskytnout pomoc. Přečtěte si níže, v čem spočívá takzvané přerušení oddlužení a jaké jsou jeho výhody a podmínky.

Přerušení oddlužení – to je, oč tu běží

Insolvenci neboli stav tzv. platební neschopnosti, kdy máte závazky vůči více věřitelům déle než 30 dní po splatnosti a nejste schopen je plnit, můžete řešit oddlužením. Přerušení oddlužení je pak postup, ve kterém soud svým rozhodnutím na danou dobu nebo pro konkrétní důvod pozastaví vaši insolvenci. Jedná se o možnost, kterou v souladu s ust. § 412b insolvenčního zákona můžete v rámci svého insolvenčního řízení využít pouze jednou, a to na dobu maximálně 1 roku.

Co musíte splňovat, abyste mohli podat žádost o přerušení insolvence

O přerušení oddlužení musíte požádat vy jako dlužník nebo váš insolvenční správce. Jiné osoby nemohou přerušení oddlužení navrhnout a ani sám soud nemůže o přerušení insolvence rozhodnout bez návrhu.

Na základě vaší žádosti bude o schválení rozhodovat insolvenční soud, u kterého vaše oddlužení probíhá. Aby soud vaši žádost schválil, musí být postavena na vážných a důležitých důvodech. Mezi ty se např. řadí:

 • přechodný výpadek příjmů dlužníka,
 • ztráta zaměstnání,
 • nemožnost výkonu samostatné výdělečné činnosti například z důvodu dlouhodobých zdravotních problémů.

Pokud soud rozhodne o pozastavení insolvence kladně, v usnesení určí

 • buď konkrétní datum, od kterého bude oddlužení pokračovat,
 • anebo přerušení oddlužení bez konkrétního konce s tím, že ho po odpadnutí podmínek pro přerušení oddlužení obnoví usnesením.

Co pro vás přerušení oddlužení znamená

Po dobu přerušení oddlužení nemáte povinnost platit splátky nezajištěným věřitelům ze svých příjmů. Tento odklad insolvence vám přijde vhod především v období, kdy vaše příjmy nejsou dostatečné na to, abyste plnili alespoň povinný minimální rozsah. Odměna pro vašeho insolvenčního správce se pak při přerušení oddlužení sníží o 70 %.

Pozor, přerušení průběhu oddlužení neznamená přerušení insolvenčního řízení! Veškeré další povinnosti vám tak i nadále zůstávají. Pozitivní zprávou však je, že díky tomu nedochází k žádným úpravám přihlášených pohledávek věřitelů a ani po dobu přerušení oddlužení vám nesmí být nařízena či provedena exekuce. Zjistěte více o rozdílech mezi insolvencí vs. exekucí.

Co nastane po skončení přerušení oddlužení

Po uplynutí doby, na kterou bylo vaše oddlužení přerušeno, nebo po odpadnutí důvodu, kvůli kterému bylo přerušeno, bude splátkový kalendář vašeho oddlužení pokračovat. Začnete opět platit splátky pro oddlužení a odměnu insolvenčnímu správci v plné výši. 

Pokud vám odpadne důvod pro přerušení oddlužení dříve, než uplyne doba, na kterou bylo oddlužení přerušeno, soud rozhodne o jeho pokračování.

Přerušení vs. prodloužení oddlužení

Novela insolvenčního zákona pracuje kromě přerušení oddlužení také s pojmem prodloužení oddlužení. V takovém případě rozhodne soud o prodloužení doby, po kterou má probíhat vaše insolvence.

Přerušit oddlužení můžete až na jeden rok, maximální délka prodloužení oddlužení činí ale jen 6 měsíců. Zatímco při přerušení oddlužení nejste povinni splácet pohledávky věřitelů, při prodloužení oddlužení se vaše povinnosti nemění a platíte splátky dále.

Proč byste měli přerušení oddlužení zvážit

Přerušení oddlužení může být v některých případech klíčovým faktorem pro udržení stability vaší finanční situace. Pojďme si proto ještě jednou připomenout jeho hlavní výhody:

 • Během přerušení oddlužení nemusíte platit povinné splátky, což ulehčí vašemu rozpočtu.
 • Zabráníte tím zrušení oddlužení soudem, které hrozí, pokud nehradíte splátky. Vaše několikaleté úsilí o oddlužení tak nepřijde vniveč.
 • Nedochází při něm k navýšení pohledávek věřitelů.
 • Neumožňuje věřitelům nařídit nebo provést exekuci svých pohledávek ani je po vás nějak vymáhat.

Mgr. Josef Zeman z advokátní kanceláře ADKINS Legal, s.r.o., k praktickému fungování přerušení oddlužení závěrem dodává:

Přerušení oddlužení považuji za jednu z nejzdařilejších novinek velké novely insolvenčního zákona z roku 2019, kterou naši klienti využili v desítkách případů, kdy by jejich oddlužení v opačném případě bylo odsouzeno k neúspěchu. Díky přerušení oddlužení však dlužník v oddlužení může svůj akutní problém snáze vyřešit a oddlužení tím zachránit.

Přerušení oddlužení vám může poskytnout potřebný čas a větší finanční klid v nepředvídatelných situacích. Je však důležité si uvědomit, jaké všechny náležitosti a povinnosti se s tímto krokem pojí. Zkonzultujte proto svou situaci s námi – odborníky na oddlužení.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek