Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • Chráněné obydlí v oddlužení

Chráněné obydlí v oddlužení

odklad exekuce
11. 2. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
11. 2. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
odklad exekuce

Víte, že od poloviny roku 2019 v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty platí, že dlužník není povinen ke zpeněžení vydat své obydlí, pokud jeho hodnota nepřesahuje tzv. hodnotu chráněného obydlí?

Institut chráněného obydlí dopadá nejen na byty či domy, ale např. také na tzv. družstevní byt nebo maringotku – jednoduše vše, co může jako funkční celek sloužit k zajištění bytových potřeb dlužníka.

Z hlediska zpeněžování či nezpeněžování dlužníkova obydlí je vždy rozhodující, na jakou částku bude určena hodnota dlužníkova obydlí. V tomto směru se přihlíží ke kupním cenám přiměřeného obydlí v místě bydliště dlužníka v daném čase, vždy navíc s přihlédnutím k tomu, kolik osob s dlužníkem domácnost obývá.

Odhad hodnoty dlužníkem vlastněné nemovitosti bude vždy vyhotovovat kvalifikovaný soudní znalec na základě pokynu ustanoveného insolvenční správce. Je však třeba mít na pamětí, že i přes odlišný návrh dlužníka si mohou věřitelé odhlasovat způsob dlužníkova oddlužení ve formě zpeněžení majetkové podstaty, kdy se institut chráněného obydlí neuplatní.

Institut chráněného obydlí se neuplatní též v případě, kdy nemovitost tvoří předmět zajištění nějakého dluhu (např. v rámci hypotečního úvěru). V takovém případě bude záležet na rozhodnutí zajištěného věřitele (např. právě banky), zda vydá v rámci insolvenčního řízení pokyn k prodeji nemovitosti či nikoliv. V praxi bývá možné uzavření dohody se zajištěným věřitelem o podmínkách, za kterých by pokyn k prodeji zajištěné nemovitosti nevydal. K uzavření takové dohody je naše advokátní kancelář připravena poskytnout Vám právní pomoc.

Váháte, zda právě ve Vaší situaci by byt či dům zůstal v režimu „chráněného obydlí“ a nedošlo tak v oddlužení k jeho prodeji? Nebojte se na nás obrátit – společně se pokusíme najít a realizovat vhodné řešení Vaší životní situace!

Kontakty naleznete na našem Facebooku či webu www.eBankrot.cz.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek
Jak probíhá insolvence krok za krokem
3. 4. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Pokud vám už vaše dluhy přerůstají přes hlavu, insolvence představuje zákonný a efektivní způsob, jak je jednou provždy vyřešit. Insolvence vám umožní vyhnout se hrozícím exekucím a zastavit ty, které …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci v roce 2024
28. 3. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 600 tisíc českých občanů, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Dle odhadů je přitom několik …

Přečíst článek