Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • Insolvence pro důchodce

Insolvence pro důchodce

9. 6. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
9. 6. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Insolvence pro důchodce je často diskutovaným tématem poslední doby. Je tomu tak především z důvodu značné výhodnosti oproti oddlužení ostatních osob, které nejsou příjemci důchodových dávek. Hlavními výhodami insolvence pro důchodce jsou:

  1. Splátkový kalendář oddlužení důchodce trvá nejdéle 3 roky. Je tedy o 2 roky kratší, nežli je tomu u oddlužení ostatních osob.
  2. Domněnka splnění oddlužení při uhrazení minimálně 30 % zjištěných nepodřízených pohledávek nezajištěných věřitelů se v případě oddlužení důchodce neuplatní.

Je třeba upozornit, že výše uvedené výhodnější podmínky pro oddlužení důchodce se uplatní pouze u důchodců, kteří pobírají:

  1. Buď starobní důchod. Přičemž nárok na starobní důchod musí vzniknout před schválením oddlužení a tento nárok musí trvat po celou dobu schváleného oddlužení.
  2. Nebo invalidní důchod poskytovaný pro invaliditu druhého nebo třetího stupně. Na rozdíl od důchodu starobního může tento nárok vzniknout kdykoliv v průběhu oddlužení.

Výhodnější podmínky oddlužení se tedy nevztahují na důchodce pobírající invalidní důchod poskytovaný pro invaliditu prvního stupně. Zajímavou je v daných souvislostech otázka, zda se zvýhodněné podmínky insolvence pro důchodce týkají též osob pobírajících výše uvedené dávky dle zahraniční právní úpravy. Dle námi doposud známé praxe tomu tak je. Důchodci, kteří splňují výše uvedené podmínky, musí příslušné listiny vždy doložit insolvenčnímu správci.

Častým dotazem, se kterým se na nás dlužníci obrací, je, zda se výhodnější právní úprava insolvence pro důchodce týká též insolvenčních řízení, ve kterých bylo rozhodnuto o úpadku ještě před přijetím tzv. oddlužovací novely (tj. před 1. 6. 2019). Bohužel tomu tak není. Jak je mj. uvedeno v odůvodnění pozměňovacího návrhu číslo 1259 paní poslankyně Kateřiny Valachové k zákonu č. 31/2019 Sb., kterým byla právní úprava výhodnější insolvence pro důchodce do textu insolvenčního zákona zakomponována: „Obecné přechodné ustanovení novely stanoví, že v zahájených řízeních se pokračuje podle úpravy dosavadní, ani tato změna tedy nedopadá do již probíhajících řízení.“ Více viz https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=71

Dále je třeba upozornit na skutečnost, že i oddlužující se důchodce musí plnit ostatní podmínky oddlužení. Tedy zejména být schopen splácet tzv. minimální splátku oddlužení (viz ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona), sledovat oddlužením poctivý záměr a plnit veškeré povinnosti v rámci schváleného oddlužení, aby mu tak oddlužení nebylo zrušeno. Rovněž je třeba poukázat na znění ust. § 412a odst. 5 insolvenčního zákona. Zde je zakotveno, že pakliže důchodce výhodnějším oddlužením již jednou prošel, může se jej znovu domáhat jen z důvodů zvláštního zřetele hodných.

Ve své praxi se s insolvencemi pro důchodce setkáváme stále častěji, přičemž výhodnější právní úpravu pro tyto zvlášť zranitelné osoby lze jedině ocenit. Stát tímto dává možnost prožít alespoň částečně důstojné a klidné staří osobám, které se často do dluhové pasti dostaly vinou své dobrosrdečnosti, když chtěly např. pomoci svým dětem a vnoučatům. Rovněž tato právní úprava otevírá možnost jednou provždy vyřešit dluhy osobám zadluženým desítky let, kterým v mezidobí výše dluhů narostla do tak závratných částek, že již zcela ztratili perspektivu možného života bez dluhů.

V případě zájmu o více informací k insolvenci pro důchodce se na nás neváhejte kdykoliv obrátit. Váš případ s Vámi ochotně a diskrétně prokonzultujeme a navrhneme vhodné řešení. Kontaktovat nás můžete zde: https://www.ebankrot.cz/kontakt/

Neváhejte si rovněž poslechnout náš rozhovor na toto téma, který se uskutečnil v Českém rozhlasu Hradec Králové, na tomto odkazu: https://hradec.rozhlas.cz/jsou-dve-hlavni-vyhody-oddluzeni-pro-duchodce-a-obe-zcela-zasadni-rika-pravnik-8542460

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek