Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
 • Jak vyhlásit osobní bankrot?

Jak vyhlásit osobní bankrot?

jak vyhlásit osobní bankrot
25. 10. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
25. 10. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
jak vyhlásit osobní bankrot

Jak vyhlásit osobní bankrot? Otázka, kterou si každoročně položí desítky tisíc našich spoluobčanů, kterým není řešení jejich dluhů lhostejné. S vyhlášením osobního bankrotu jsme od roku 2011 pomohli již více než 12.000 klientům. Jejich zkušenosti s tím, jak vyhlásit osobní bankrot, si můžete přečíst po kliknutí na tento ODKAZ. Proto bychom všem lidem, kteří chtějí vědět, jak vyhlásit osobní bankrot, rádi představili následující návod:

1.) Kontaktujte odborníka.

 • Rozhodnout se pro vyhlášení osobního bankrotu bývá mnohdy těžké. Za toto rozhodnutí se však člověk nemusí stydět. Jedná se o oficiální, zákonem předvídaný postup, jak se jednou provždy zbavit svých dluhů. Ročně o osobní bankrot žádá více než 20.000 lidí.
 • Doporučujeme nespoléhat se na „zaručené“ informace, které lze najít na internetu. Insolvenční právo je jedno z nejčastěji se měnících právních odvětví. Je tedy vždy vhodné vyhledat pomoc odborníka a s ním se poradit, jak vyhlásit osobní bankrot.
 • Dle insolvenčního zákona platí, že služby v oblasti oddlužení mohou poskytovat pouze právní profesionálové. Jsou jimi advokáti, insolvenční správci, notáři, soudní exekutoři nebo tzv. akreditované osoby. Za účelem vyhlášení osobního bankrotu je třeba se obrátit na některého z uvedených profesionálů, neboť člověk si již nemůže návrh sepsat a podat sám bez zastoupení.

2.) Obstarejte si potřebné podklady a informace.

 • Za účelem vyhlášení osobního bankrotu je třeba mít k dispozici: a) Dokumenty ke dluhům (není třeba předkládat doklady ke všem dluhům a tyto složitě obstarávat, stačí alespoň ke dvěma dluhům, které jsou déle než 3 měsíce po lhůtě splatnosti). b) Dokumenty k příjmům za posledních 12 měsíců (osobní bankrot je však možné vyhlásit i tehdy, pokud jste žádné příjmy v posledních 12 měsících neměli). c) Seznam Vašeho majetku. d) Někdy je třeba za účelem vyhlášení osobního bankrotu doložit ještě další podklady, dle konkrétních okolností případu (např. rozsudek o výživném apod.).

3.) Vypracování návrhu a jeho podání na soud.

 • Po předání potřebných podkladů pro Vás profesionál vypracuje insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh za Vás následně podá k soudu, který do 3 pracovních dnů zahájí insolvenční řízení. Tím budete chráněni před provedením exekuce Vašeho majetku, stejně jako na Vás nemohou věřitelé nadále své pohledávky vymáhat, podávat žaloby apod. Od té doby tedy budete mít klid.

4.) Soud rozhodne o povolení oddlužení.

 • V tomto úseku insolvenčního řízení soud zkoumá, zda jsou v daném případě splněny podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu, podaný návrh je v pořádku a obsahuje veškeré náležitosti a přílohy.
 • Od povolení oddlužení mají věřitelé 2 měsíce, aby si přihlásili své pohledávky. Kdo se do insolvenčního řízení nepřihlásí, toho pohledávku není možné v rámci osobního bankrotu (ani po něm) uspokojovat.
 • Insolvenční soud rovněž ustanoví insolvenčního správce, který bude řízení spravovat. Se správcem poté proběhne schůzka, na které se přezkoumají pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení. Tyto pohledávky je možné buď uznat, anebo rozporovat (popřít).

5.) Soud rozhodne o schválení oddlužení.

 • Ve většině případů soud oddlužení schválí bez osobního slyšení dlužníka, na základě doporučení insolvenčního správce. Namísto jednání u soudu se koná jednání s insolvenčním správcem.
 • Dále je třeba postupovat dle podmínek a povinností uložených usnesením soudu o schválení oddlužení. Zejména být v kontaktu s insolvenčním správcem a hlásit mu veškeré změny poměrů. Dále řádně plnit všechny požadavky insolvenčního správce a soudu.

6.) Soud rozhodne o splnění oddlužení.

 • Jedná se o závěrečnou fázi osobního bankrotu. Pokud dlužník řádně splní veškeré podmínky, je následně osvobozen od placení zbytku dluhů. Od tohoto okamžiku tak může začít žít nový život s čistým štítem.
 • Oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty je řádně splněno tehdy, pokud: a) Buď dlužník za méně než 3 roky splácení uhradí 100 % svých dluhů. b) Nebo dlužník za 3 roky splácení splátkového kalendáře uhradí min. 60 % svých dluhů (pokud je dlužník starobním či invalidním důchodcem 2. nebo 3. stupně, popř. má převažující dluhy z mládí, bude jeho osobní bankrot trvat nejdéle 3 roky, bez ohledu na to, kolik procent dluhů uhradí). c) Nebo dlužník za 5 let splácení uhradí alespoň 30 % dluhů. d) Nebo dlužník za 5 let splácení sice neuhradí ani 30 % svých dluhů, ale jinak splní všechny podmínky osobního bankrotu a zároveň vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů (dlužník tedy může v rámci osobního bankrotu uhradit klidně i jen pár procent svých dluhů a přesto se jich jednou provždy zbavit).
 • Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (bez splátkového kalendáře – což je však minimum případů) je splněno tehdy, když dojde k prodeji Vašeho majetku.

Pokud se Vám uvedených šest kroků podaří absolvovat, pak úspěšně vyhlásíte osobní bankrot. Naše advokátní kancelář Vám s vyhlášením osobního bankrotu ráda pomůže. Kontaktovat nás můžete kliknutím na tento ODKAZ.

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

 • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
 • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
 • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek
Jak probíhá insolvence krok za krokem
3. 4. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Pokud vám už vaše dluhy přerůstají přes hlavu, insolvence představuje zákonný a efektivní způsob, jak je jednou provždy vyřešit. Insolvence vám umožní vyhnout se hrozícím exekucím a zastavit ty, které …

Přečíst článek
Jak zastavit exekuci v roce 2024
28. 3. 2024
Mgr. Tomáš Souček

Jak zastavit exekuci? Odpověď na tuto otázku by si mohlo položit více než 600 tisíc českých občanů, proti kterým je v současné době exekuce vedena. Dle odhadů je přitom několik …

Přečíst článek