Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • Daňový bonus v oddlužení

Daňový bonus v oddlužení

1. 4. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
1. 4. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Jelikož nastává období ročního zúčtování daní z příjmů fyzických osob, je vhodné připomenout nakládání s tzv. daňovým bonusem v oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře (v novějších insolvenčních řízeních případně v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty).

Dříve platná právní úprava ruku v ruce s rozhodovací praxí insolvenčních soudů byla ohledně osudu daňového bonusu v oddlužení poměrně přísná, když zcela jednoznačně určovala, že tzv. daňový bonus má být poukázán ve prospěch splátkového kalendáře dlužníkova oddlužení (k tomu srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 19653/2011, 1 VSPH 241/2013-B-50 ze dne 18. března 2013 – dostupné online zde: http://kraken.slv.cz/1VSPH241/2013).

Obrat o 180 stupňů však v daném smyslu přinesl zákon č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. Ust. § 34 odst. 3 tohoto zákona došlo k novelizaci ust. § 317 odst. 2 občanského soudního řádu, a to tím způsobem, že daňový bonus nebude nově podléhat výkonu rozhodnutí či exekuci (zmiňovaný zákon je online dostupný např. zde: https://www.sagit.cz/info/sb20191).

Výše uvedený legislativní „obrat“ pak byl potvrzen i v rozhodovací praxi soudů, k čemuž srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSCB 28 INS 5141/2015, 2 VSPH 601/2020-B-42 ze dne 20. července 2020 (dostupné online zde: http://kraken.slv.cz/2VSPH601/2020) či pokyn Krajského soudu v Ostravě zn. Spr 1367/2020 ze dne 30. dubna 2020 (dostupné online na tomto odkazu: https://www.justice.cz/documents/16809/0/Opat%C5%99en%C3%AD+INS.pdf/df6382f3-8afb-4860-b876-af0c382e5cd6).

Závěrem je tedy vhodné shrnout, že jelikož v současné době daňový bonus nebude podléhat výkonu rozhodnutí, nemělo by docházet k jeho postihování v rámci oddlužení za účelem jeho rozdělení mezi insolvenční věřitele v rámci splátkového kalendáře oddlužení. Pakliže by ve Vašem oddlužení bylo postupováno v rozporu s výše uvedeným, neváhejte se kdykoliv obrátit na naši advokátní kancelář (https://www.ebankrot.cz/kontakt). Rádi Vám poskytneme právní pomoc!

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Opakovaná insolvence: Kdy můžete znovu žádat o oddlužení?
8. 5. 2024
Mgr. Václav Mach

Oddlužení je zákonem stanovený postup, jak se můžete jednou provždy zbavit svých dluhů, pokud nejste schopni je splácet. Jelikož se ale jedná o zásah do práv vašich věřitelů, opakované oddlužení …

Přečíst článek
Kolik je nezabavitelná částka v roce 2024
1. 5. 2024
Mgr. Kristýna Machová Zoufalá, LL.M.

Pokud se dostanete do exekuce nebo do insolvence a zahájíte proces oddlužení, vaše dluhy budou – nebo v případě exekuce mohou být – uspokojovány pomocí srážek ze mzdy. Výši těchto …

Přečíst článek
Může exekutor zablokovat dětský účet? Známe odpověď
18. 4. 2024
Mgr. Bc. Štěpán Brunclík

Exekuce není žádná procházka růžovým sadem a může vás snadno zahnat do kouta. Ve snaze exekuci uniknout začnou lidé často hledat různé způsoby, jak exekutora přechytračit a vyhnout se strhávání …

Přečíst článek