Potřebujete poradit?
mobil kontakt 774 010 700 (stačí prozvonit, zavoláme zpět)
  • Daňový bonus v oddlužení

Daňový bonus v oddlužení

1. 4. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů
1. 4. 2021
Exekuce
Insolvence
Řešení dluhů

Jelikož nastává období ročního zúčtování daní z příjmů fyzických osob, je vhodné připomenout nakládání s tzv. daňovým bonusem v oddlužení ve formě plnění splátkového kalendáře (v novějších insolvenčních řízeních případně v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty).

Dříve platná právní úprava ruku v ruce s rozhodovací praxí insolvenčních soudů byla ohledně osudu daňového bonusu v oddlužení poměrně přísná, když zcela jednoznačně určovala, že tzv. daňový bonus má být poukázán ve prospěch splátkového kalendáře dlužníkova oddlužení (k tomu srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. MSPH 93 INS 19653/2011, 1 VSPH 241/2013-B-50 ze dne 18. března 2013 – dostupné online zde: http://kraken.slv.cz/1VSPH241/2013).

Obrat o 180 stupňů však v daném smyslu přinesl zákon č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. Ust. § 34 odst. 3 tohoto zákona došlo k novelizaci ust. § 317 odst. 2 občanského soudního řádu, a to tím způsobem, že daňový bonus nebude nově podléhat výkonu rozhodnutí či exekuci (zmiňovaný zákon je online dostupný např. zde: https://www.sagit.cz/info/sb20191).

Výše uvedený legislativní „obrat“ pak byl potvrzen i v rozhodovací praxi soudů, k čemuž srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSCB 28 INS 5141/2015, 2 VSPH 601/2020-B-42 ze dne 20. července 2020 (dostupné online zde: http://kraken.slv.cz/2VSPH601/2020) či pokyn Krajského soudu v Ostravě zn. Spr 1367/2020 ze dne 30. dubna 2020 (dostupné online na tomto odkazu: https://www.justice.cz/documents/16809/0/Opat%C5%99en%C3%AD+INS.pdf/df6382f3-8afb-4860-b876-af0c382e5cd6).

Závěrem je tedy vhodné shrnout, že jelikož v současné době daňový bonus nebude podléhat výkonu rozhodnutí, nemělo by docházet k jeho postihování v rámci oddlužení za účelem jeho rozdělení mezi insolvenční věřitele v rámci splátkového kalendáře oddlužení. Pakliže by ve Vašem oddlužení bylo postupováno v rozporu s výše uvedeným, neváhejte se kdykoliv obrátit na naši advokátní kancelář (https://www.ebankrot.cz/kontakt). Rádi Vám poskytneme právní pomoc!

Potřebujete pomoc?

(stačí prozvonit, zavoláme zpět)

Napsat zprávu

Oddlužení v roce 2023

Osobní bankrot a oddlužení je dvojí název pro totéž. Jedná se o způsob řešení úpadku dlužníka, tj. situace, kdy má dlužník více věřitelů, závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a nachází se v platební neschopnosti.

  • Není nutné uhradit 30 % dluhů.
  • Možnost rychlejšího oddlužení za 3 roky.
  • Stačí doložit alespoň 2 dluhy.
Začít s oddlužením

Z našeho blogu

Píšeme pro Vás aktuální články pro podnikatele i fyzické osoby

Milostivé léto 3
16. 4. 2023
Mgr. Tomáš Souček

Milostivé léto 3 - neopakovatelná šance na vyřešení dluhu!

Přečíst článek
Pomáháme s dluhy i divákům TV Nova a posluchačům Českého rozhlasu, dluhovou problematiku přednášíme na univerzitě!
19. 10. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Za déle než 12 let naší praxe, kdy jsme pomohli zbavit se dluhů již více než 13.000 našich klientů, víme, že jedním z největších problémů neřešeného zadlužení českých domácností je, …

Přečíst článek
Dluhová past
20. 3. 2022
Mgr. Tomáš Souček

Dluhová past, zastavení exekuce, oddlužení a milostivé léto – to byla témata, o kterých jsme hovořili v pořadu Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové – Poslechnout rozhovor V rámci této dluhové …

Přečíst článek